Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Vetvrije friet met drie dips

Genie­ten van knap­pe­ri­ge, oven­ver­se friet­jes en tege­li­jker­tijd iets doen voor je gezond­heid? Deze heer­li­jke friet­jes zijn vet­vrij gebak­ken en heb­ben veel anti­vi­ra­le, anti­bac­te­rië­le en schim­mel­we­ren­de eigenschappen. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 2 porties: 

10 gro­te aard­ap­pelen (de bron ver­mel­dt slechts 5 gro­te aard­ap­pelen, wat voor mij maar 1 por­tie ople­ver­de, dus ik heb de hoe­ve­el­heid in dit recept verdubbeld)

Ket­chup:

Honing­mos­terd­dip:

Pes­to:

  • 30 g basilicumblaadjes
  • 30 g spinazie
  • 1 teent­je knoflook
  • 4 tot 5 kerstomaatjes
  • 1 thee­l­e­pel rau­we honing
  • 1 eetl. citroensap

Berei­ding van de vet­vri­je frietjes:

Voor de vet­vri­je friet­jes ver­warm je de oven voor op 220°C als je maar de helft van de aard­ap­pelen nodig hebt. Er zijn 5 aard­ap­pelen op één bak­pla­at, in dit geval is boven-/on­der­warm­te met voor­ver­war­men bij­zon­der geschikt. Voor de hoe­ve­el­heid van 10 aard­ap­pelen heb je 2 bak­pla­ten nodig, hier­vo­or maak je gebruik van cir­cu­le­ren­de lucht en dan is voor­ver­war­men niet nodig.

Er zijn twee manie­ren om de friet te verwerken: 

ver­sie 1

In het ori­gi­ne­le recept wor­den de aard­ap­pelen rauw met de schil in frie­ten ges­ne­den en naast elka­ar op een met bak­pa­pier bekle­de bak­pla­at gelegd. 

Vari­ant 2 

In een recen­te Face­book Live kook­te Antho­ny Wil­liam dit recept voor kijkers en stoom­de hij de aard­ap­pelen voo­r­af. Hij ver­tel­de dat de aard­ap­pelen daar­door lek­ker zacht van bin­nen zijn, licht ver­teer­baar en lek­ker kro­kant van bui­ten. Het is belan­gri­jk dat ook de schil wordt gebruikt, omdat deze waar­de­vol­le ingre­diën­ten bevat. Snijd de aard­ap­pelen na het afkoelen in friet­jes en ver­deel ze naast elka­ar over twee met bak­pa­pier bekle­de bakplaten. 

Bak onge­ve­er 30 – 40 minu­ten in de oven, afhan­ke­li­jk van of je ges­toom­de of rau­we aard­ap­pelen gebruikt. 

Toma­ten­dip:

Roer toma­ten­pu­ree, appel­sap, citroen­sap, uien­poe­der, kno­flook­poe­der, ore­ga­no, cayenne­pe­per en honing door elka­ar in een klei­ne kom. 

Honing­mos­terd­dip:

Klop de honing, mos­terd­poe­der, citroen­sap, teent­je kno­flook en gemeng­de kur­ku­ma goed door elka­ar in een klei­ne kom. 

Pes­to:

Meng de basi­li­cum­bla­ad­jes, spi­na­zie, teent­je kno­flook, ker­sto­maat­jes, honing en citroen­sap in een klei­ne blen­der, niet mixen tot het vol­le­dig vlo­ei­baar is, maar laat wat tex­tuur achter. 

Eet sma­ke­li­jk!

Bron: Medisch medi­um

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud