Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Stabilisator voor het vinden van je levensdoel

Voelt u zich ver­lo­ren of niet op uw pla­ats? Heb jij het gev­oel dat je niet het leven leidt waar­vo­or je bed­oeld was? Of voelt het alsof je je vri­je wil kwijt bent? Pro­be­er dan de sta­bi­li­sa­tor om jouw doel in het leven te vin­den, Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Probeer deze Vind uw levensdoelstabilisator-brainshot als:

  • Je hebt het gev­oel dat je iets mist en je weet niet wat het is 
  • Je voelt je ver­lo­ren of niet op je plek
  • Je hebt een gev­oel van verdriet
  • Je voelt je nooit tevreden
  • Je hebt het gev­oel dat je niet het leven leidt waar­vo­or je bed­oeld was of dat je je bestem­ming niet vervult 
  • Je hebt het gev­oel dat je je vri­je wil kwijt bent of dat je toe­gang tot je vri­je wil wilt vinden
  • Je voelt je onproductief
  • Je weet niet waar je heen wilt in het leven 
  • Je hebt de bete­kenis ver­lo­ren in alles wat je doet

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands