Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Taarten & Co

Glazen schaal met vijgenkoekjes
Vij­gen koekjes 

Deze vij­gen­koek­jes sma­ken heer­li­jk en bie­den gewel­di­ge onder­ste­u­ning voor een gezond lichaam. Het kali­um en natri­um in vij­gen onder­steu­nen neu­ro­trans­mit­ters, syn­ap­sen en neu­ro­nen in de her­senen. Boven­di­en hel­pen de fyto­che­mi­cal­iën in vij­gen het immu­un­sys­teem in de darm­en goed te functioneren.

Kom met vanillecroissants
Vanil­le hal­ve manen 

Vanil­le-hal­ve manen pas­sen prachtig bij de kerst­pe­ri­ode. Voor deze soe­pe­le ver­sie is geen boter nodig en de hal­ve manen wor­den toch heer­li­jk kru­i­me­lig en luch­tig. Natu­ur­li­jk con­form met glu­ten­vrij meel en ech­te vanille.

Bessenbrood 

Een frui­tig, zoet, sap­pig cake­brood dat gemak­ke­li­jk te maken is. Het is erg popu­lair bij kin­de­ren en daa­rom ook geschikt om met het gezin te bakken. 

Taart van wil­de bosbessen 

Het deeg voor deze taart is in een mum van tijd samen­ge­steld en lijkt heel dicht bij pan­nen­ko­ek­de­eg. Gegar­neerd met wil­de bos­bes­sen, is de cake een heer­li­jk frui­ti­ge traktatie. 

Bord met 7 kaneelbroodjes
Recept voor kaneelrolletjes 

De basis voor dit kaneelbrood­jes­re­cept zijn zoe­te aard­ap­pelen, die rijk zijn aan glu­co­se. Gevuld met een heer­li­jk, zoet kaneel-dadel­meng­sel en keu­ze uit appel of aman­delen, vor­men ze een ver­lei­de­li­jk klein hap­je dat moei­li­jk te weer­s­ta­an is.

Vega­nis­ti­sche citroenkoekjes 

Kro­kant van bui­ten en zacht van bin­nen: deze ver­lei­de­li­jke vega­nis­ti­sche citroen­koek­jes smel­ten in je mond. Citroe­nen bevat­ten vit­ami­ne C en veel cal­ci­um. Een tra­ge en sta­gne­ren­de lever heeft deze twee bouwste­nen nodig om de vet­cel­len die deze bevat op te lossen. 

5 Muffins met wilde bosbessen
Muf­fins met wil­de bosbessen 

Dit zijn glu­ten­vri­je, zuivel­vri­je en eivri­je muf­fins met de kracht van wil­de bos­bes­sen. Ze bevat­ten veel meer voe­dings­stof­fen, anti­oxidan­ten en gene­zen­de eigenschap­pen dan gekweek­te bos­bes­sen. Wil­de bos­bes­sen zijn voor de lever wat moe­der­melk is voor een baby.

Peper­koek koekjes 

Peper­koek­koek­jes zijn de per­fec­te trak­ta­tie voor de feest­da­gen! Met ver­war­men­de krui­den als gem­ber, kaneel, noot­mus­kaat en kruid­na­gel bren­gen deze koek­jes veel troost, warm­te en gezel­lig­heid in de kerstperiode.

bananen-walnootmuffins 

Dit zijn ver­lei­de­li­jke muf­fins met de zoe­theid van bana­an en de noot­ach­ti­ge smaak van wal­no­ten. Bana­nen zijn rijk aan ami­no­zu­ren, die, samen met het zeer bio­lo­gisch beschik­ba­re kali­um, fun­ge­ren als kata­ly­sa­tor voor de pro­duc­tie van rijke elektrolyten.

citroencake
citroencake 

Een ont­zet­tend lek­ke­re taart voor iede­reen die van de zacht­zu­re smaak van citroe­nen houdt. Het is gemak­ke­li­jk te maken en sma­akt heer­li­jk, zelfs zon­der het cas­hew­gla­zuur. Citroe­nen zijn rijk aan bio­lo­gisch beschik­ba­re vit­ami­ne C en calcium. 

Rugelach-koekjes
Rugelach-koekjes 

De noot­ach­ti­ge, zoe­te wal­noot­vul­ling maakt deze koek­jes tot een ver­lei­de­li­jke trak­ta­tie voor spe­cia­le gele­gen­he­den. Ze zijn ook ide­aal als tus­sen­doort­je voor de school­blik­jes van de kinderen. 

Ananas-kokosdonuts 

Tro­pi­sche vruch­ten zoals ana­nas en kokos­noot maken deze heer­li­jke donuts tot een bij­zon­de­re trak­ta­tie. Ook al zijn ze gema­akt zon­der eie­ren, zuivel­pro­duc­ten en gluten. 

Ont­bijt­koek­jes met bananenhaver 

Een mini­ma­lis­tisch recept dat slechts 4 ingre­diën­ten gebruikt en snel te bereiden is. Ook kin­de­ren vin­den deze koek­jes erg lek­ker en kun­nen ze gemak­ke­li­jk zelf bakken. 

kersentaart 

Een heer­li­jk frui­ti­ge, sap­pi­ge taart die geheel vrij is van glu­ten, sui­ker, onge­zon­de vet­ten en zuivel­pro­duc­ten. Ker­sen zijn vooral guns­tig voor vrou­wen omdat ze de baar­moe­der van gif­stof­fen reinigen. 

Kaneel Appel­moes Koekjes 

Deze heer­li­jke koek­jes sco­ren met de klas­sie­ke com­bi­na­tie van kaneel en appels. Geniet van de ver­lei­de­li­jke geur tij­dens het bak­ken en de heer­li­jke smaak tij­dens het eten. 

Duim­koek­jes met frambozenvulling 

Als je wilt gene­zen, hoef je ple­zier niet op te geven. Deze frui­ti­ge, noot­ach­ti­ge koek­jes sma­ken heer­li­jk, maar bevat­ten geen schade­li­jke ingre­diën­ten. Een per­fec­te trak­ta­tie voor vele gelegenheden. 

Rau­we bosbessentaart 

Deze heer­li­jke cake is gema­akt met uit­s­lui­tend rau­we ingre­diën­ten en is een zoe­te trak­ta­tie voor iede­reen die van dadels en vij­gen houdt. Wil­de bos­bes­sen met een ver­schil! Ook met fram­bo­zen sma­akt de taart erg lekker. 

citroencake 

Voor citroen­lief­heb­bers is deze cake een droom. Het laat qua smaak niets te wen­sen over, maar is niet vet­arm en moet daa­rom bij zel­dzame gele­gen­he­den wor­den geno­ten. De cake is rijk aan vit­ami­ne C en bio­ac­tief calcium. 

worteltaart 

Een vuur­werk van krui­den maakt deze wortel­ta­art zo aro­ma­tisch. Kaneel, kar­de­mom, vanil­le, gem­ber en kruid­na­gel har­mo­nië­ren prachtig met wal­no­ten, wortel­en en rozi­j­nen en vor­men samen een heer­li­jke cake. 

Cranberry-sinaasappelmuffins 

Scher­pe veen­bes­sen en zoe­te sinaas­ap­pelen wor­den in deze muf­fins gecom­bi­neerd om een onweer­s­ta­an­ba­re ver­ruk­king te creë­ren. Veen­bes­sen zijn rijk aan anti­oxidan­ten die hart- en vaat­ziek­ten en atheros­cle­ro­se kun­nen hel­pen genezen.

Hol­land­se appeltaart 

Sap­pig, zoet en vul­lend, deze appel­ta­art is een feest voor de zin­tu­igen. De heer­li­jke crum­bles vor­men een per­fec­te aan­vul­ling op de frui­ti­ge appelvulling. 

Pompoendonuts 

Deze gebak­ken donuts zijn gema­akt met pom­poen- en glu­ten­vri­je blo­em en zijn een heer­li­jk maar veel gezon­der alter­na­tief dan hun gefri­tu­ur­de, met tar­we gevul­de tegenhangers. 

Kruidentaart 

Deze taart is altijd per­fect. Ide­aal voor een ver­ja­ar­d­ag­sta­art, een kerst­feest of gewoon een weekend­je weg met fami­lie of vrienden. 

Aardbeien-citroenschijfjes 

De frui­ti­ge zoe­theid van aard­bei­en wordt gecom­bi­neerd met de ver­fris­sen­de zuur­graad van citroe­nen in deze aard­bei-citroen­schi­jf­jes. De wal­noot­brok­kels ron­den de heer­li­jke plak­jes har­mo­nieus af.

Zoe­te aard­ap­pel en appeltaart 

Een een­vou­dig te maken bladt­a­art die heer­li­jk aro­ma­tisch en sap­pig sma­akt. Zeer sma­ke­li­jk en snel te maken, deze taart is een hit voor het hele gezin. 

nl_NLNeder­lands