Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Recepten van Anthony William

Mee­wer­kend Recep­ten van Antho­ny Wil­liam zoals heer­li­jke hoofdge­rech­ten, soe­pen, brood, stoof­scho­tels, salades, smoothies en des­serts op basis van de aan­be­ve­lin­gen van Medi­cal Medi­um. De maal­tij­den zijn glu­ten­vrij, maïs­vrij, sui­ker­vrij en veel­al vet­vrij of vet­arm en bevat­ten uiteraard geen ingre­diën­ten zoals melk, eie­ren, soja of ande­re schade­li­jke no-foods. Hier vindt u veel Antho­ny Wil­liam-recep­ten uit de Medi­cal Medi­um-boe­ken en uit zijn kookprogramma’s, evenals ver­schil­len­de gerech­ten die zijn aan­ge­past aan de gebrui­keli­jke smaak­be­le­ving van tra­di­tio­nele gerech­ten met con­for­me ingre­diën­ten. Er zijn snel­le recep­ten met een­vou­di­ge ingre­diën­ten voor de dage­li­jk­se keu­ken, maar ook uit­ge­brei­de­re gerech­ten die zelfs de meest ver­fi­jn­de smaak tev­re­den stel­len en geschikt zijn om gas­ten en niet-con­for­me fami­lie­le­den te ver­ras­sen. De recep­ten bevat­ten klas­sie­kers uit de genees­krach­ti­ge hulp­mid­de­len van Medi­cal Medi­um, zoals citroen­wa­ter, detox-smoothie voor zwa­re meta­len, lever­ge­ne­zings­smoothie en gene­zen­de bouil­lon, maar ook popu­lai­re recep­ten voor het dage­li­jks leven. Deze Antho­ny Wil­liam-recep­ten zijn geschikt voor vele gele­gen­he­den en ver­schil­len­de sma­ken en geven niet alleen beg­in­ners met Antho­ny Wil­liam-voe­ding een kader om te koken, maar ook oude rot­ten kun­nen altijd een nieu­we en sma­ke­li­jke smaa­ker­va­ring vin­den in de over­vloed aan Antho­ny William-recepten.

Glazen kom met vegan roomkaas
Vega­nis­ti­sche room­kaas met dille 

Cas­hew­no­ten vor­men de basis van deze veel­zij­di­ge, vegan room­kaas. Het kan op ver­schil­len­de manie­ren wor­den gebruikt: als spread, als dip voor oven­ge­bak­ken groen­ten of als saus voor vegan kebabs en wraps. 

Cannelloni op witte plaat
Can­nel­lo­ni vol­gens Antho­ny William 

De Ita­lia­an­se klas­sie­ker can­nel­lo­ni in een vet‑, gra­an- en zuivel­vri­je ver­sie is een sma­ke­li­jk alter­na­tief voor het ori­gi­ne­el. Cour­get­te ver­vangt de noe­dels, ze zijn gevuld met ‘aard­ap­pel­kaas’ en geser­ve­erd in een pit­ti­ge toma­ten­saus. Delicaat! 

Kom butternut-aardappelhash
Butternut-aardappelhash 

Dit gerecht biedt een dub­bel pak glu­co­se door het gebruik van aard­ap­pelen en pom­poen, op smaak gebracht met tijm, roze­ma­ri­jn, kno­flook en papri­ka­poe­der. Een onge­com­pli­ce­erd alle­da­ags gerecht dat snel te bereiden is. 

Gesneden focaccia met tomaten
Foc­ac­cia vol­gens Antho­ny William 

Deze foc­ac­cia van cas­sa­ve- en aman­del­meel, gebonden met tapio­ca­zet­meel en ver­ri­jkt met toma­ten en krui­den is snel te bereiden. Het sma­akt ook erg lek­ker bij toma­ten­soep of bij een pit­ti­ge dip. 

Wit bord met tiramisu
Tira­mi­su vol­gens Antho­ny William 

Toe­ge­ge­ven, deze tira­mi­su is niet eens puur gema­akt, maar kan bij voor­keur de dag voor een feest wor­den bereid en heeft dan de nodi­ge tijd om af te wer­ken. Een weel­de­rig des­sert dat zeker de klei­ne extra inspan­ning waard is die nodig is om het te bereiden. 

Serveerbordje met crème karamel
Creme Cara­mel van Antho­ny William 

Een droom van een des­sert! Omdat het rela­tief veel vet bevat, moet het wor­den gere­ser­ve­erd voor spe­cia­le gele­gen­he­den. Het is per­fect als hoog­te­punt van een feest met fami­lie of vri­en­den. Je moet het gewoon proeven! 

Glazen schaal met vijgenkoekjes
Vij­gen­koek­jes geba­se­erd op Antho­ny William 

Deze vij­gen­koek­jes sma­ken heer­li­jk en bie­den gewel­di­ge onder­ste­u­ning voor een gezond lichaam. Het kali­um en natri­um in vij­gen onder­steu­nen neu­ro­trans­mit­ters, syn­ap­sen en neu­ro­nen in de her­senen. Boven­di­en hel­pen de fyto­che­mi­cal­iën in vij­gen het immu­un­sys­teem in de darm­en goed te functioneren.

Kom met vanillecroissants
Vanil­le-hal­ve manen geba­se­erd op Antho­ny William 

Vanil­le-hal­ve manen pas­sen prachtig bij de kerst­pe­ri­ode. Voor deze soe­pe­le ver­sie is geen boter nodig en de hal­ve manen wor­den toch heer­li­jk kru­i­me­lig en luch­tig. Natu­ur­li­jk con­form met glu­ten­vrij meel en ech­te vanille.

Plaat van gebakken zoete aardappelen
Tweemaal gebak­ken zoe­te aardappelen 

Gebak­ken zoe­te aard­ap­pelen wor­den gemengd met zelf­ge­ma­ak­te cas­hew­room en rozi­j­nen, gegar­neerd met roze­ma­ri­jn-pecan­noot­s­treu­sel en nog een paar minu­ten gebak­ken tot de noten­streu­sel goud­b­ru­in is! 

Ovenschaal met ratatouille
Rata­touille van Antho­ny William 

Een zeer kleur­ri­jk gerecht dat kleur­ri­jke groen­ten zoals cour­get­te, auber­gi­ne en papri­ka com­bi­neert met een pit­ti­ge toma­ten­saus. Het kan ook wor­den geser­ve­erd met qui­noa of gierst, waar­door het nog voedzamer wordt. 

Houten plank met nori-wraps van zoete aardappel
Nori-wraps van zoe­te aardappel 

Ges­toom­de zoe­te aard­ap­pelen leve­ren de glu­co­se die nodig is voor deze nori-blad­hap­jes. De wraps zijn lek­ker knap­pe­rig met kom­kom­mer, sla en papri­ka. Een heer­li­jk, onge­woon tus­sen­doort­je dat voor afwis­se­ling in de keu­ken zorgt. 

Pan­nen­koe­ken met lente-uitjes 

Ges­toom­de aard­ap­pelen vor­men de basis voor de har­ti­ge pan­nen­koe­ken en cas­sa­ve­meel is het glu­ten­vri­je bind­mid­del. De pit­ti­ge flat­breads wor­den aan­ge­vuld met een bij­zon­der lek­ke­re dip op basis van ahorn­si­roop en citroen­sap, die zijn vuri­ge krui­dig­heid kri­jgt van chi­li en knoflookpoeder. 

Geroerde kikkererwtenpuree op een bord
Gewok­te kikkererwtenpuree 

Kikke­rerw­ten­meel is de basis voor dit vegan roerei. Het recept is snel te maken en ver­ras­send sap­pig dank­zij de toevoe­ging van toma­ten, papri­ka en uien. Varia­ties op het basis­re­cept met bij­vo­or­beeld cham­pi­gnons of broc­co­li zor­gen voor extra variatie. 

Kom met abrikozenballetjes
Abrikozenballetjes 

Een zoe­te ver­lei­ding die rijk is aan vit­ami­ne C dank­zij de gebruik­te abri­ko­zen en sinaas­ap­pelen. De ver­war­men­de effec­ten van kaneel en gem­ber en de exo­ti­sche smaak van kokos­vl­ok­ken maken ze tot een popu­lai­re lek­ker­nij die je in een mum van tijd kunt eten. 

Ges­toom­de koolrolletjes 

In dit recept wor­den kool­rol­let­jes met een vet­vri­je vul­ling van cham­pi­gnons, aard­ap­pelen, bloem­kool, papri­ka en peult­jes geser­ve­erd met een pikan­te saus. Ide­aal op koele dagen en visueel iets heel bijzonders. 

Champignon- en aardappelwraps op slablaadjes
Cham­pi­gnon- en aardappelwraps 

Pit­ti­ge, gekrui­de, gebak­ken cham­pi­gnons maken deze onweer­s­ta­an­ba­re aard­ap­pel­de­eg­wraps zo aantrek­ke­li­jk. De heer­li­jke, dun­ge­bak­ken wraps zit­ten boor­de­vol gezon­de krui­den en specerijen. 

Pittige Auberigen-reepjes op een bord
Pit­ti­ge auberginereepjes 

Deze kro­kant gebak­ken auber­gi­ne­reep­jes wor­den best­re­ken met een mari­na­de van ahorn­si­roop, citroen­sap, toma­ten­pu­ree, kno­flook­poe­der, uien­poe­der, papri­ka­poe­der en chip­otle­poe­der en ver­vol­gens kro­kant gebak­ken in de oven. Een pit­ti­ge traktatie.

Plaat met pannenkoeken en bessen
Pan­nen­koe­ken vol­gens Antho­ny William 

Flin­ter­dun­ne crê­pes van haver­meel en aard­ap­pel­zet­meel zijn gemak­ke­li­jk en snel te maken en zijn zowel popu­lair als des­sert als zeer lek­ker als klein, zoet tussendoortje. 

Foc­ac­cia van aardappelen 

Het deeg voor dit flat­bread bestaat voor­na­me­li­jk uit ges­toom­de aard­ap­pelen, cas­sa­ve­meel en aard­ap­pel­zet­meel, op smaak gebracht met krui­den en roze­ma­ri­jn. Mak­ke­li­jk te maken, het past heel goed bij soe­pen, salades of zelfs bij een heer­li­jke dip. 

Taart van wil­de bosbessen 

Het deeg voor deze taart is in een mum van tijd samen­ge­steld en lijkt heel dicht bij pan­nen­ko­ek­de­eg. Gegar­neerd met wil­de bos­bes­sen, is de cake een heer­li­jk frui­ti­ge traktatie. 

Bord met kerriebloemkool en erwten
Cur­ry bloem­kool met erwten 

Voor dit lek­ke­re en snel­le gerecht wor­den de bloem­kool en doperw­ten eerst ges­toomd. Op smaak gebracht met ker­rie, kur­ku­ma, kno­flook, gem­ber en komi­jn kri­j­gen de groen­ten hun bij­zon­de­re smaak door ze ver­der te sto­men in de pan. 

Hersenversterker potje
Her­sen­vers­ter­ken­de smoothie 

In stress­vol­le situa­ties heb­ben je her­senen vooral glu­co­se en elek­tro­ly­ten nodig. De her­sen­vers­ter­ken­de smoothie biedt volop van bei­de en zorgt voor een snel­le vers­ter­king. Het koelt op betrouw­ba­re wij­ze de over­ver­hit­ting in de her­senen af en kal­meert de over­ge­sti­mu­leer­de neuronen. 

Bananenpannenkoekjes 

Deze ver­lei­de­li­jk geu­ren­de, zoe­te pan­nen­koe­ken laten niet alleen de har­ten van kin­de­ren snel­ler klop­pen. Het bereiden van het deeg in de mixer gaat snel en onge­com­pli­ce­erd. De luch­ti­ge trak­ta­tie sma­akt heer­li­jk als hoofdm­aal­tijd en als dessert. 

Bord pittige aardappelen met komkommer in tomaten-mosterdsaus
Pit­ti­ge aard­ap­pelen met kom­kom­mer in tomaten-mosterdsaus 

Heb je haast, dan is deze pit­ti­ge aard­ap­pel­spe­cia­li­te­it een goe­de keu­ze. Pit­tig en met een frui­tig-krui­di­ge toets is het gerecht boven­di­en goed­koop en bij­zon­der geschikt voor de zomer, wan­neer toma­ten en kom­kom­mers in het hoogs­eiz­oen zijn. 

Kom gebakken tomatensoep
Gebak­ken toma­ten­soep met aardappelcroutons 

Deze een­vou­dig te bereiden gebak­ken toma­ten­soep is een wer­ke­li­jk heer­li­jke trak­ta­tie dank­zij de hit­te van de chi­li, de zoe­theid van de honing en de spe­ce­ri­jen van de kno­flook. De knap­pe­ri­ge aard­ap­pel­c­rou­tons maken de soep tot een vol­waar­dig hoofdgerecht.

Bord garam masala-aardappelen
Garam masala-aardappelen 

Het India­se krui­den­meng­sel garam masa­la geeft deze aard­ap­pel­pan zijn pit­tig-zoe­te smaak. Het gerecht is gemak­ke­li­jk te bereiden, goed­koop en kan gemak­ke­li­jk wor­den aan­ge­vuld met ande­re groen­ten, zoals: Bij­vo­or­beeld prei en broccoli.

Kom aardbeiensalsa
Aardbeiensalsa 

Deze sal­sa is een zeer ver­fris­sen­de lek­ker­nij die een geslaag­de com­bi­na­tie is van zoe­te en har­ti­ge sma­ken. Zo sma­akt hij heer­li­jk als tus­sen­doort­je, bij een groe­ne sala­de, als vul­ling voor papri­ka­helf­ten of op plak­jes komkommer. 

Kom groene salade met Franse dressing
Groe­ne sala­de met Fran­se dressing 

De ver­fi­jn­de en heer­li­jke dres­sing maakt van deze ver­der een­vou­di­ge sala­de een geheel nieu­we en zout­vri­je smaa­ker­va­ring. De dres­sing past ook goed bij ges­toom­de aardappelen. 

Kruidaardappelspiralen 

Dit recept pre­sen­teert aard­ap­pelen op een heel ande­re manier. De kro­kan­te aard­ap­pel­spi­ra­len sma­ken heer­li­jk krui­dig en zijn samen met de cas­hew­krui­den­dip een heer­li­jke manier om op een geva­rie­er­de manier te genie­ten van de waar­de­vol­le eigenschap­pen van de aardappelen.

Plantaardige muffin op plaat
Groen­te­muf­fins (minif­rit­t­a­tas)

Deze heer­li­jke muf­fins zijn gema­akt van kikke­rerw­ten­meel. De groen­ten zijn naar wens te varië­ren, waar­door de muf­fins ide­aal zijn om rest­jes te ver­wer­ken. Ook met broc­co­li, bloem­kool en cham­pi­gnons zijn ze erg lekker. 

6 Brain Saver Wraps op houten plank
Brain Saver-wikkels 

Snel te maken, gemak­ke­li­jk te maken, maar rijk aan voe­dings­stof­fen. Deze sma­ke­li­jke wraps voor­zi­en je her­senen van belan­gri­jke bouwste­nen zodat ze goed kun­nen functioneren. 

Plaat van zoete en pittige broccoli op tafel
Zoe­te en pit­ti­ge broccoli 

Broc­co­li is heer­li­jk als bij­ge­recht bij aard­ap­pelen. Samen met de zoe­te en pikan­te saus bevat dit gerecht een rijke bron aan waar­de­vol­le groen­ten. Als alter­na­tief voor broc­co­li stelt Antho­ny Wil­liam ook bloem­kool, asper­ges of spruit­jes als groen­te voor. 

Anti­stra­lings­t­hee vol­gens Antho­ny William 

Stra­ling en de gevol­gen ervan voor het men­se­li­jk lichaam zijn een van wat Antho­ny Wil­liam de ‘Mer­ci­less Four’ noemt, die ver­ant­wo­or­de­li­jk zijn voor ziek­ten. Het lichaam reage­ert gevoeli­ger op stra­ling dan de genees­kun­de beseft.

Bord met uienpakora en cashewdip
Uien­pa­ko­ra met cashewdip 

Dit klei­ne tus­sen­doort­je van gebak­ken uit­jes met een vegan dip van cas­hew­no­ten is pit­tig en pikant en geschikt als heer­li­jk tus­sen­doort­je of als voor­ge­recht bij een maaltijd. 

Shepherd’s pie met linzen 

Deze har­ti­ge lin­zen­scho­tel is een heer­li­jke hoofdm­aal­tijd voor het hele gezin. Als alter­na­tief voor lin­zen kan het ook bereid wor­den met cham­pi­gnons, wat de berei­dings­tijd verkort. 

Glas hersenvoedende smoothie
Her­sen­ver­zor­ging Smoothie 

Deze heer­li­jke smoothie naar recept van Antho­ny Wil­liam zorgt voor een goe­de aan­voer van glu­co­se en mine­ra­le zou­ten. Ker­sen zijn het ultie­me lever­to­ni­cum, rei­ni­gings­mid­del en ver­jon­gings­mid­del. Citroe­nen en spi­na­zie voor­zi­en de her­senen van mine­ra­le zouten. 

Glas migraine-sap
Migraine-sap 

Dit sap kan vol­gens de aan­be­ve­lin­gen van Antho­ny Wil­liam ver­licht­ing bren­gen bij migrai­ne. Het bestaat uit sel­de­rij, peer, gem­ber en ruco­la en kan regel­ma­tig gedr­on­ken wor­den als pre­ven­tie­ve maat­re­gel of als er een migrai­ne­a­an­val dreigt. 

Kom romige stoofpot
Romi­ge aardappelstoofpot 

Een kleur­ri­jke stoof­pot naar recept van Antho­ny Wil­liam, te genie­ten in twee heer­li­jke vari­an­ten. De vet­vri­je ver­sie kri­jgt zijn romig­heid door extra aard­ap­pelen, de vet­vri­je ver­sie bevat kokos- of amandelmelk. 

Rösti-omelet met rucola
Hash brown omelet 

Deze sma­ke­li­jke ome­let is per­fect voor een stevig ont­bijt, brunch of gecom­bi­neerd met een groe­ne sala­de voor een heer­li­jk diner. Als vet­vri­je vari­ant kun je de avo­ca­do ook weg­la­ten; zon­der is de rös­ti nog steeds erg lekker. 

Kikkererwten-noedelsoep 

Deze heer­li­jke noe­del­soep is snel te maken en per­fect voor koele dagen. De wortels die erin zit­ten hel­pen de bloeddruk te ver­la­gen, oede­em te ver­min­de­ren, spie­ren te ont­span­nen, zen­u­wen te kal­me­ren en cogni­tie­ve func­ties in even­wicht te brengen. 

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud