Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Snacks

Glazen schaal met dadel- en wortelballetjes
Dadel- en wortelballetjes 

Deze klei­ne kracht­patsers zor­gen voor snel­le ener­gie, sma­ken heer­li­jk en zijn snel kla­ar. De wortels die ze bevat­ten geven ze een onver­wacht sap­pi­ge toets. 

Aardappel- en uienflatbreads op bakpapier
Flat­bread met aard­ap­pelen en uien 

Mocht er nog wat ges­toom­de aard­ap­pels over zijn van de dag ervo­or, dan is dit tus­sen­doort­je heel gemak­ke­li­jk te bereiden. Het aard­ap­pel-uien­brood is bij­zon­der geschikt als klein voor­ge­recht voor een hoofdm­aal­tijd of als heer­li­jk tussendoortje. 

Groente- en fruitspiesjes
Zoe­te en har­ti­ge spiesjes 

Deze zoe­te en har­ti­ge spies­jes zijn heer­li­jk als bij­ge­recht, hap­jes of heer­li­jk tus­sen­doort­je. Je kunt ze rauw, gedr­oogd of gebak­ken eten, alle drie de ver­sies zijn erg lekker! 

Houten plank met nori-wraps van zoete aardappel
Nori-wraps van zoe­te aardappel 

Ges­toom­de zoe­te aard­ap­pelen leve­ren de glu­co­se die nodig is voor deze nori-blad­hap­jes. De wraps zijn lek­ker knap­pe­rig met kom­kom­mer, sla en papri­ka. Een heer­li­jk, onge­woon tus­sen­doort­je dat voor afwis­se­ling in de keu­ken zorgt. 

Pittige Auberigen-reepjes op een bord
Pit­ti­ge auberginereepjes 

Deze kro­kant gebak­ken auber­gi­ne­reep­jes wor­den best­re­ken met een mari­na­de van ahorn­si­roop, citroen­sap, toma­ten­pu­ree, kno­flook­poe­der, uien­poe­der, papri­ka­poe­der en chip­otle­poe­der en ver­vol­gens kro­kant gebak­ken in de oven. Een pit­ti­ge traktatie.

Kom aardbeiensalsa
Aardbeiensalsa 

Deze sal­sa is een zeer ver­fris­sen­de lek­ker­nij die een geslaag­de com­bi­na­tie is van zoe­te en har­ti­ge sma­ken. Zo sma­akt hij heer­li­jk als tus­sen­doort­je, bij een groe­ne sala­de, als vul­ling voor papri­ka­helf­ten of op plak­jes komkommer. 

Plantaardige muffin op plaat
Groen­te­muf­fins (minif­rit­t­a­tas)

Deze heer­li­jke muf­fins zijn gema­akt van kikke­rerw­ten­meel. De groen­ten zijn naar wens te varië­ren, waar­door de muf­fins ide­aal zijn om rest­jes te ver­wer­ken. Ook met broc­co­li, bloem­kool en cham­pi­gnons zijn ze erg lekker. 

6 Brain Saver Wraps op houten plank
Brain Saver-wikkels 

Snel te maken, gemak­ke­li­jk te maken, maar rijk aan voe­dings­stof­fen. Deze sma­ke­li­jke wraps voor­zi­en je her­senen van belan­gri­jke bouwste­nen zodat ze goed kun­nen functioneren. 

Bord met uienpakora en cashewdip
Uien­pa­ko­ra met cashewdip 

Dit klei­ne tus­sen­doort­je van gebak­ken uit­jes met een vegan dip van cas­hew­no­ten is pit­tig en pikant en geschikt als heer­li­jk tus­sen­doort­je of als voor­ge­recht bij een maaltijd. 

Empanadas-snack
Empanadas 

Dit heer­li­jke tus­sen­doort­je op aard­ap­pel­ba­sis is een lek­ker tus­sen­doort­je, om mee te nemen of te ser­ve­ren bij een gemeng­de sala­de, maar ook als vul­len­de hoofdmaaltijd. 

Jalapeño-aardappelpoppers
Jalapeño-aardappelpoppers 

Of het nu gaat om een ape­ri­tief­hap­je in een vro­li­jk gezelschap of als klein tus­sen­doort­je, deze vet­vri­je aard­ap­pel­pop­pers zijn bij vele gele­gen­he­den een genot. Aard­ap­pelen bevat­ten veel kali­um en vit­ami­ne B6 en zijn een uit­s­te­ken­de bron van ami­no­zu­ren, vooral lysine.

Gevulde paprikapartjes
Gevul­de paprikapartjes 

Fin­ger­food dat heel een­vou­dig, pit­tig en vet­vrij wordt bereid. Paprika’s zijn rijk aan vit­ami­ne C en vers­ter­ken het immu­un­sys­teem, ter­wi­jl aard­ap­pelen een goe­de bron van lys­i­ne zijn en een anti-patho­ge­ne voe­ding zijn. 

Pizza-hummus 

Een pit­ti­ge piz­za-ach­ti­ge vari­ant op de klas­sie­ke hum­mus met Ita­lia­an­se krui­den brengt varia­tie in deze popu­lai­re pas­ta. Dit recept is een­vou­dig en snel te bereiden. 

Vetvrije auberginedip in glazen kom
Bab­a­ga­noush – auberginedip 

Bab­a­ga­noush is een auber­gi­ne­dip uit het Mid­den-Oos­ten die tra­di­tio­neel vet bevat. In deze sma­ke­li­jke ver­sie wordt vet weg­ge­la­ten omwil­le van de lever.

Gevulde avocado-vegetarische vuurraderen naast peterselie
Avo­ca­do-vege­ta­ri­sche vuurraderen 

Deze heer­li­jke tor­til­l­ab­ites zijn een aantrek­ke­li­jke keu­ze voor een pick­nick als heer­li­jk hap­je of als klein tus­sen­doort­je. Gevuld met romi­ge avocado’s en groen­ten waar­mee je op elk moment kunt varië­ren, bie­den ze veel variatie. 

Loempia's op bord met 2 sauzen
Kro­kan­te loempia’s

Zon­der vet gebak­ken in de hete­lucht­fri­teu­se, zijn deze knap­pe­ri­ge loempia’s kro­kant van bui­ten en sap­pig en krui­dig van bin­nen. Op deze manier bereid, zijn ze een manier om van te genie­ten zon­der de gebrui­keli­jke nadel­en van gefri­tu­urd voed­sel te hoe­ven accepteren. 

Aard­ap­pel- en erwtenhapjes 

Fin­ger­food op zijn best! Een­vou­dig gema­akt en erg lek­ker, de klei­ne aard­ap­pel- en erw­ten­hap­jes zijn een leu­ke optie voor een tus­sen­doort­je, een diner met een sala­de als bij­ge­recht of zelfs voor een buffet. 

Paarse fruitleerrollen op een bord
Fruit­leer gema­akt van bessen 

Fruit­leert­jes zijn een heer­li­jk, mak­ke­li­jk te maken tus­sen­doort­je voor onder­weg, in de auto, bij de pick­nick, op school en op het werk. Je kunt ze niet alleen van bes­sen maken, maar er zijn ook geen gren­zen aan je fan­ta­sie als het gaat om het gebruik van fruit.

Een knapperige vetvrije aardappelwafel op een blauw-wit bord
Vet­vri­je aardappelwafels 

Sim­pel als het kan! Met slechts twee ingre­diën­ten tovert u heer­li­jke, knap­pe­ri­ge wafels tevo­or­schi­jn die op elk moment van de dag heer­li­jk sma­ken en het lichaam voor­zi­en van helen­de ingrediënten. 

Bananen besmeurd met dadelsaus op slablaadjes
Bananensaladebootjes 

Deze bana­nen­sa­la­de­boot­jes zijn snel en gemak­ke­li­jk te bereiden en vor­men een heer­li­jk tus­sen­doort­je voor zowel kin­de­ren als vol­was­se­nen. Het com­bi­ne­ren van sla met fruit ver­dub­belt de gezon­de eigenschap­pen van beide.

Wil­de bosbessenrepen 

Deze heer­li­jke bos­bes­senr­epen zijn ide­aal als heer­li­jk tus­sen­doort­je en onder­weg. Ze zijn gemak­ke­li­jk te maken, onweer­s­ta­an­baar lek­ker en boven­di­en genezend. 

Nor­i­rol­let­jes met mosterddip 

Deze vegan nori­brood­jes zijn snel te maken als heer­li­jk tus­sen­doort­je voor het avon­de­ten of om mee te nemen. De heer­li­jke zeegroen­ten ver­ras­sen het gehe­mel­te met hun zou­te toets.

3 borden met bijniersnacks
Bij­nier snacks 

Over­be­las­te bij­nie­ren hoe­ven niet het geval te zijn. In dit arti­kel leert u hoe u dage­li­jks uw bij­nie­ren gericht kunt ont­las­ten. Regel­ma­tig klei­ne bij­niers­nacks zijn de oplos­sing en ver­min­de­ren stress in de lever, bij­nie­ren en alvleesklier.

Glu­ten­vri­je linzentaco’s

Pit­ti­ge lin­zen omhuld met slab­la­ad­jes zijn een glu­ten­vrij tus­sen­doort­je voor de avond of voor een vega­nis­tisch buf­fet. De krui­dig­heid kan naar wens geva­rie­erd wor­den, waar­door het voor iede­re smaak een heer­li­jke hap is! 

nl_NLNeder­lands