Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Medisch Medium California Poppy Shock

Antho­ny Wil­liam beve­elt de Medi­cal Medi­um Cali­for­nia Pop­py Shock Appli­ca­ti­on aan om te hel­pen bij pijn. 
Californische papaver

Instructies voor de Medical Medium California Poppy Seed Shock-toepassing

  • Vol­was­se­nen nemen gedu­ren­de de dag elke vier uur 3 pipet­ten alco­hol­vri­je Cali­for­ni­sche papa­ver­tinc­tuur één, gemengd met minim­aal 30 ml water of sap of 3 capsules. 
  • Gebruik dit gedu­ren­de één tot drie dagen bij acu­te pijn. Indi­en nodig kunt u een nieu­we cyclus van deze toe­pas­sing maxim­aal zes dagen ach­ter elka­ar herha­len. Ver­laag ver­vol­gens, indi­en nog steeds nodig, tot tweemaal daags 3 pipet­ten gedu­ren­de drie dagen. Als de pijn aan­houdt, gebruik dan de chro­ni­sche pijn­ver­licht­in­gs­cy­clus die hie­ron­der wordt beschreven.
  • Als u chro­ni­sche pijn heeft, kunt u deze appli­ca­tie indi­en nodig maxim­aal zeven dagen ach­ter elka­ar gebrui­ken. Ver­min­der tot tweemaal daags 3 drup­pel­aars (indi­en nog nodig) gedu­ren­de drie dagen voor­dat u aan een nieu­we cyclus van zeven dagen begint.
  • Als u iemand bent die sla­pe­rig wordt als u Cali­for­ni­sche papa­ver gebruikt, moet u er voor­zich­tig mee zijn. Wees bij­zon­der voor­zich­tig bij het bedie­nen van appa­ra­tuur of machi­nes of bij het maken van lan­ge autoritten.

Voor Kin­de­ren hier zijn de aan­ge­pas­te hoe­ve­el­he­den alco­hol­vri­je Cali­for­ni­sche papa­ver­tinc­tuur ver­meld voor deze toe­pas­sing. Als u vra­gen heeft over de Cali­for­ni­sche kla­proos, neem dan cont­act op met uw kinderarts. 

  • 5 tot 8 jaar: 10 klei­ne drup­pels (geen pipet) in sap of water elke vier uur dat u wak­ker bent
  • 9 tot 12 jaar: 15 klei­ne drup­pels (geen pipet) in sap of water elke vier uur dat u wak­ker bent
  • 13 jaar en ouder: 1 drup­pel­aar in sap of water of 1 cap­su­le elke vier uur dat u wak­ker bent

Let op: De dose­ring­sa­an­be­ve­lin­gen zijn die van Antho­ny Wil­liam. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behan­del­a­ars. 

Bron: Wil­liam, Antho­ny, Brain Saver-pro­to­col­len, blz. 34–35

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud