Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Wijsheid en intuïtie stabilisator

Pro­be­er jij je intuï­tie te ver­be­te­ren? Wil jij jouw verb­in­ding met boven­s­taan­de vers­ter­ken? Bent u op zoek naar ant­wo­or­den die gevol­gen heb­ben voor u en de men­sen om u heen? Pro­be­er dan de wijs­heid- en intuï­tie­sta­bi­li­sa­tor Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Gebruik dit krach­ti­ge hulp­mid­del wanneer:

 • Je pro­be­ert je intuï­tie te verbeteren
 • Je wilt het maxi­ma­le uit je medi­ta­ties halen
 • Je pro­be­ert de ster­k­te van je para­nor­ma­le ver­mo­gens te verbeteren
 • Je pro­be­ert door je der­de oog te kijken en te zien wat ande­ren niet kun­nen zien
 • Je wilt je spi­ri­tue­le verb­in­ding met hier­bo­ven versterken
 • Je hebt het gev­oel dat je geen intuï­tie hebt of niet ver­bonden bent met je intuïtie
 • Je wilt het maxi­ma­le uit een yoga­les, spi­ri­tue­le trai­ning of bijeen­komst halen
 • Je bent op zoek naar wijs­heid over een onder­werp dat in je leven speelt
 • Je bent op zoek naar ant­wo­or­den die invloed heb­ben op jou en de men­sen om je heen

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

 • 1 eetle­pel ver­se of ont­doo­ide bevro­ren wil­de bos­bes­sen, of 1 thee­l­e­pel natu­rel Bos­bes­sen­sap, of 1 thee­l­e­pel puur Bos­bes­sen­poe­der
 • 1/4 kop­je ver­se of ont­doo­ide bevro­ren bramen
 • 1/4 kop stevig ver­pak­te ver­se salie
 • 1/4 kop stevig ver­pak­te ver­se oregano
 • 1/4 kop stevig ver­pakt tar­weg­ras (of 2 thee­l­e­pels ont­doo­id bevro­ren tarwegrassap)
 • 1/2 kop gehak­te rau­we gele courgette 
 • 1/4 thee­l­e­pel Vimer­gy Spirulina

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat komt overe­en met ca. 250 ml) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Roer op het ein­de spi­ru­li­na erdoor. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands