Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Negatieve energievervuiling

Lukt het je niet om van depri­mer­en­de, slech­te gedach­ten af te komen? Gaan er din­gen mis in je leven of voel je je onge­luk­kig? Dan kan deze Brainshot Nega­tie­ve Ener­gie­bes­mett­ing een nut­ti­ge maat­re­gel voor u zijn. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Dit is een nut­ti­ge opna­me voor die momen­ten waarop:

 • Je voelt een onver­kla­ar­baar ver­driet over je heen komen
 • Je ervaart een con­fron­ta­tie of mis­ver­stand met een ander
 • Onop­ge­los­te woe­de ont­staat bij jou of bij iemand anders
 • Je hebt een slech­te dag
 • Din­gen in je leven lijken ver­ke­erd te gaan of je voelt je ongelukkig
 • Je bent bang voor iets of iemand en je kunt het niet van je afschudden
 • Je voelt je slecht na een nare droom
 • Je moet sterk blij­ven omdat je geen ande­re keus hebt dan bij iemand te zijn, bij­vo­or­beeld bij iemand anders. Bij­vo­or­beeld met een vri­end of col­le­ga waar­van u denkt dat deze nega­tie­ve ener­gie heeft of een voort­du­rend nega­tie­ve hou­ding heeft
 • Je brengt tijd door met iemand die wors­telt met geest­e­li­jke gezond­heids­pro­ble­men waar­door hij of zij zich boos of ver­drie­tig kan voelen
 • Wan­neer je in de buurt bent van iemand die wors­telt tot het punt van zelfmoord
 • Depri­mer­en­de, slech­te gedach­ten kun je niet kwijt

Ingre­diën­ten voor 1–2 shots: 

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands