Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Medisch Medium B12-schok

Een vit­ami­ne B12-tekort kan snel opt­re­den. Antho­ny Wil­liam raadt het gebruik van Medi­cal Medi­um Vit­ami­ne B12-shock aan na stress, onge­luk­ken, alco­hol­ge­bruik, ont­hou­ding van cafeï­ne en meer. 
Glas met B12 shocktherapie

Instructies voor het aanbrengen van een Medical Medium B12-schok

  • Vol­was­se­nen nemen elke drie uur dat ze wak­ker zijn 2 pipet­ten Vit­ami­ne b12 (als ade­no­syl­co­ba­la­mi­ne met methyl­co­ba­la­mi­ne) direct in de mond (naar wens met sap of water) of gemengd met minim­aal 30 ml sap of water.
  • Ga door met deze toe­pas­sing gedu­ren­de één tot twee dagen. Indi­en nodig kunt u de aanvraag nog een der­de of vier­de dag voortzetten.
  • Na één tot vier dagen moet u de dosis vit­ami­ne B12 ver­la­gen tot de hoe­ve­el­heid die in uw sup­ple­men­ten­lijst staat ver­meld. Wacht minim­aal een week tus­sen de ron­des waa­r­in B12-schok­ken wor­den toegediend. 

Instructies voor het aanbrengen van Medical Medium B12 shock voor kinderen

  • Leef­tijd 1 tot 2 jaar: 2 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
  • Leef­tijd 3 tot 4: 3 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
  • Van 5 tot 8 jaar: 5 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
  • 9 tot 12 jaar: 10 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
  • 13 jaar en ouder: 1 drup­pel­aar in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent

Opmer­king: de opge­ge­ven hoe­ve­el­he­den zijn de aan­be­ve­lin­gen van Antho­ny Wil­liam. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

Bron: Wil­liam, Antho­ny, Brain Saver-pro­to­col­len, blz. 33–34

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud