Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

B12 schok

Een vit­ami­ne B12-tekort kan snel opt­re­den. Daa­rom wordt het gebruik van een vit­ami­ne B12-shock aan­be­vo­len na stress, onge­luk­ken, alco­hol­ge­bruik, ont­hou­ding van cafeï­ne en meer. 
B12-schoktoepassing

Instructies voor gebruik van B12-schokken

  • Vol­was­se­nen nemen elke drie uur dat ze wak­ker zijn 2 pipet­ten Vit­ami­ne b12 (als ade­no­syl­co­ba­la­mi­ne met methyl­co­ba­la­mi­ne) direct in de mond (naar wens met sap of water) of gemengd met minim­aal 30 ml sap of water.
  • Ga door met deze toe­pas­sing gedu­ren­de één tot twee dagen. Indi­en nodig kunt u de aanvraag nog een der­de of vier­de dag voortzetten.
  • Na één tot vier dagen moet u de dosis vit­ami­ne B12 ver­la­gen tot de hoe­ve­el­heid die in uw sup­ple­men­ten­lijst staat ver­meld. Wacht minim­aal een week tus­sen de ron­des waa­r­in B12-schok­ken wor­den toegediend. 

Instructies voor gebruik van B12-shocks voor kinderen

  • Leef­tijd 1 tot 2 jaar: 2 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
  • Leef­tijd 3 tot 4: 3 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
  • Van 5 tot 8 jaar: 5 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
  • 9 tot 12 jaar: 10 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
  • 13 jaar en ouder: 1 drup­pel­aar in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent

Let op: De opge­ge­ven hoe­ve­el­he­den zijn de aan­be­ve­lin­gen van onze favorie­te auteur. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands