Selderij Juice & Co Thuis
Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Besmetting met pesticiden, herbiciden en fungiciden

Bespro­eit uw buur­man zijn gazon met insec­ti­ci­de? Woont u bin­nen een str­a­al van 40 km van een con­ven­tio­n­ele groen­te- of fruit­boer­de­rij? Wordt u bloot­ge­steld aan recent afge­le­ver­de pak­ket­ten? Gebruik dan deze Brainshot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze Brain Shot is een uit­s­te­kend hulp­mid­del als: 

 • Je ademt een onbe­ken­de of vreem­de geur in
 • U wordt bloot­ge­steld aan recent afge­le­ver­de pakketten
 • Een buur­man bespro­eit of behan­delt zijn gazon met insec­ti­ci­den of kunstmest
 • Che­mi­sche behan­de­lin­gen wor­den uit­ge­voerd in de buurt van een woongebouw
 • U wordt onder­wor­pen aan een sta­dsbe­han­de­ling langs de kant van de weg.
 • Je ziet iemand met een tank op zijn rug en een slang in de hand onkruid spuiten
 • U ziet een klei­ne tot mid­del­gro­te vracht­wa­gen door uw buurt rij­den met een gro­te tank ach­te­rin en bedri­jfs­bor­den aan de zij­kant met de tekst ‘Gazo­non­der­houd’, ‘Onge­dier­te­be­strij­ding’ of iets der­ge­li­jks (wat bete­kent dat hij waar­schi­jn­li­jk onlangs het gazon heeft scho­on­ge­ma­akt of iemands huis besproeid)
 • Je rijdt ach­ter een vracht­wa­gen met een tank acht­erop die een mys­te­rieu­ze vlo­ei­s­tof lekt
 • Je brengt tijd door in par­ken of op de golfbaan
 • Behan­de­lin­gen met insec­ti­ci­den wor­den gespo­ten in klas­lo­ka­len, van kleu­ter­scho­len tot basis­scho­len tot uni­ver­si­tei­ten, en in slaap­za­len, vooral vaak aan het begin van het schooljaar
 • U woont tij­dens het gro­ei­seiz­oen bin­nen een str­a­al van 40 km van een con­ven­tio­n­ele groen­te- of fruitboerderij

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

 • 1/4 kop stevig ver­pak­te ver­se peterselie
 • 1/2 kop stevig ver­pak­te ver­se koriander
 • 2 gro­te boerenkoolbladeren
 • 2 rad­ijs­jes
 • 1/4 kop­je ver­se of ont­doo­ide bevro­ren bramen
 • 1 tot 2 sten­gels bleekselderij
 • 1/2 tot 1 sinaas­ap­pel of 1 tot 2 man­da­ri­j­nen, geschild (optio­neel)
 • 1/4 thee­l­e­pel Spi­ru­li­na

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat komt overe­en met ca. 250 ml) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. Spi­ru­li­na erdoor roeren. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Wacht 15 tot 30 minu­ten voor een vol­gen­de maal­tijd of dran­k­je voor en na dit elixer.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Er zijn nog meer van zul­ke fan­tas­ti­sche recep­ten bin­nen De kook­boe­ken van Gün­ther Karl vinden:

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands