Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Verontreiniging door farmaceutische stoffen

Heeft u anti­bio­ti­ca­be­han­de­lin­gen gehad voor infec­ties? Heeft u veel pijn­stil­lers moe­ten slik­ken of bent u geope­re­erd? Deze Brain Shot over bes­mett­ing met farm­aceu­ti­sche stof­fen is ook nut­tig voor nieu­we medi­sche behan­de­lin­gen van wel­ke aard dan ook. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Gebruik deze brainshot voor:

 • Anti­bio­ti­sche behan­de­lin­gen voor infecties
 • Anes­the­ti­ca voor tand­heel­kun­di­ge behandelingen
 • Anti­con­cep­tie
 • Pijn­stil­lers
 • Acti­vi­tei­ten
 • Cos­me­ti­sche ver­be­te­rin­gen en pro­ce­du­res zoals fil­lers, botu­li­num­to­xi­ne-infec­ties of ande­re toepassingen
 • Medi­sche tests die con­trast­mid­de­len, kal­mer­en­de mid­de­len of anes­the­ti­ca kun­nen bevatten
 • Nieu­we medi­sche behan­de­lin­gen van aller­lei aard

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

 • 1/4 citro­en
 • 1/4 limoen
 • 1/4 kop gehak­te groe­ne uien
 • 1/2 kop stevig ver­pak­te ver­se koriander
 • 2 spe­ren rau­we asper­ges (1/4 kop­je gehakt)
 • 1/2 sten­gel bleekselderij
 • 1/2 appel

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands