Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Ontbijt

1 glas Heavy Metal Detox Smoothie
Hea­vy Metal Detox-smoothie (HMDS)

De Hea­vy Metal Detox Smoothie is de klas­sie­ker uit de aan­be­ve­lin­gen van Antho­ny Wil­liam. Het is de ultie­me detox-smoothie en moet indi­en moge­l­ijk dage­li­jks wor­den gedronken.

Ont­bijt met bana­an en appel 

Dit vul­len­de ont­bijt met bana­an en appel is snel te bereiden en zorgt ervo­or dat je even een pau­ze wilt nemen van het brood. Ook zeer geschikt als ont­bijt voor kin­de­ren zodat ze vol­doende ener­gie heb­ben op school.

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud