Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Ontbijt

Bril met Heavy Metal Detox Smoothie
Hea­vy Metal Detox-smoothie 

De Hea­vy Metal Detox Smoothie is een ech­te klas­sie­ker. Het is de ultie­me detox-smoothie voor zwa­re meta­len en moet indi­en moge­l­ijk dage­li­jks wor­den gedronken.

Kom ontbijt met banaan en appel
Ont­bijt met bana­an en appel 

Dit vul­len­de ont­bijt met bana­an en appel is snel te bereiden en zorgt ervo­or dat je even een pau­ze wilt nemen van het brood. Ook zeer geschikt als ont­bijt voor kin­de­ren zodat ze vol­doende ener­gie heb­ben op school.

nl_NLNeder­lands