Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Ontbijt met banaan en appel

Dit vul­len­de ont­bijt met bana­an en appel is snel te bereiden en zorgt ervo­or dat je even een pau­ze wilt nemen van het brood. Ook zeer geschikt als ont­bijt voor kin­de­ren zodat ze vol­doende ener­gie heb­ben op school. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Een start van de och­tend die frui­tig en vul­lend tege­li­jk is. Hij beve­elt de vet­vri­je leve­ront­las­ting­so­ch­tend aan, omdat deze de lever de kans geeft zich niet pri­ma­ir te con­cen­tre­ren op het ener­gie­vers­lin­den­de werk van het ver­te­ren van vet. In pla­ats daar­van kan ze haar uiterst belan­gri­jke taak van ont­gif­ting blij­ven uit­voe­ren. Dit kunt u het bes­te doen met licht ver­teer­baar voed­sel, zoals: B. dit frui­tont­bijt. Om deze reden moet het aan­tal vetri­jke noten zorg­vul­dig wor­den geko­zen, zodat het niet te rijk is.

Ingre­diën­ten:

Voor­be­rei­ding:

Snijd twee mooie, rij­pe bana­nen, een rood­wang­ap­pel en wat kaneel (afhan­ke­li­jk van je smaak) met een paar aman­delen (of wal­no­ten) in de blen­der (of hak de appel met een mes in klei­ne stuk­jes en prak de bana­nen fijn met een vork ).

Als je het wat romi­ger wilt, kun je het gewoon iets lan­ger hak­ken of de staaf­mi­xer gebrui­ken om te hel­pen. Gar­neer naar wens met een paar over­ge­ble­ven fruit en gehal­ve­er­de drui­ven of ander favoriet fruit.
Eet sma­ke­li­jk!

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands