Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Ego-wisselaar

Heb je het gev­oel dat je een beet­je te ego­cen­trisch bent geweest? Of wil je jezelf bevrij­den zodat je authen­tie­ke ziel naar voren komt? Heb je het gev­oel dat je je ware zelf ver­liest? Pro­be­er dan de egowisselaar. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze Ego Shif­ter Brain Shot is ide­aal voor die momen­ten waarop: 

 • Je hebt het gev­oel dat je ego je zin­tu­igen, gezond ver­stand en gevoelig­heid heeft overgenomen
 • Je hebt het gev­oel dat je je ware zelf ver­liest en niet meer weet wat echt belan­gri­jk is
 • Je hebt het gev­oel dat je een beet­je te ego­cen­trisch bent geweest
 • Je merkt dat je vol­le­dig op jezelf gefo­cust bent, zon­der je om ande­ren te bekommeren
 • Je hebt het gev­oel dat iets bin­nen­in je je leven en je bes­lis­sin­gen con­tro­leert ter­wi­jl je van boven­af toekijkt
 • Je hebt een vri­end of gelief­de die een heel groot ego heeft en niet gelooft dat hij of zij dat heeft (doe de her­sen­scan voor hem)
 • Je hebt het gev­oel dat je de con­tro­le over je leven moet over­ne­men en de drang moet over­win­nen om jezelf pijn te doen
 • Je moet jezelf bevrij­den, zodat je authen­tie­ke ziel naar voren komt en jou en de men­sen om je heen ten goe­de komt

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

 • Stuk­je ver­se kur­ku­ma van 1,3 cm
 • 1/2 kop­je geschil­de en gehak­te kiwi
 • 1 eetle­pel vers of ont­doo­id bevro­ren Wil­de bos­bes­sen of 1 thee­l­e­pel puur Sap van wil­de bos­bes­sen of 1 thee­l­e­pel puur Poe­der van wil­de bosbessen
 • 1/4 kop gehak­te por­to­bel­lo-cham­pi­gnons (gigan­ti­sche champignons)
 • 1/4 kop dicht opeen­ge­pak­te, grof ges­ne­den boerenkool
 • 1/2 kop stevig ver­pak­te ver­se peterselie
 • 1/2 stuk bleekselderij

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat komt overe­en met ca. 250 ml) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands