Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Verontreiniging door giftige geuren

Heeft u nauw cont­act met men­sen die gedrenkt zijn in haar­lak, after­shave, cos­me­ti­ca en body­lo­tions? Heeft u last van de geur van was­mid­de­len en was­verz­ach­ters? Pro­be­er dan eens deze Brain Shot over toxi­sche geurbesmetting. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Pro­be­er deze Brain Shot over gif­ti­ge geur­bes­mett­ing als u bent bloot­ge­steld aan gif­ti­ge geu­ren en geu­ren, zoals: B. door:

  • Bijeen­kom­s­ten van men­sen met geu­ren die van de men­sen uitgaan 
  • Wan­neer u door waren­hui­zen, super­mark­ten of ande­re win­kels loopt of dok­ters­prak­ti­jken bez­oekt waar u moge­l­ijk wordt bloot­ge­steld aan par­fum, eau de colo­gne, was­verz­ach­ter, geur­ka­ar­sen, lucht­ver­frissers en ande­re geuren 
  • Als u onlangs in een auto heeft gere­den waa­r­in lucht­ver­frissers zijn geïnst­al­le­erd en/of als er fami­lie­le­den bij u zijn die verzadigd zijn met par­fum, eau de colo­gne, was­mid­del en ande­re che­misch gif­ti­ge geuren
  • Nauw cont­act met ande­ren gedrenkt in haar­pro­duc­ten, after­shave, cos­me­ti­ca, body­lo­tions en lichaamsoliën 
  • De was van de buren blaast de uit­la­at­gas­sen van de dro­ger de lucht in met par­fum, eau de toi­let­te, gepar­fu­meerd was­mid­del en wasverzachter

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

  • 1 rad­ijs
  • 1 kop­je dicht opeen­ge­pak­te groe­ne sala­de, zoals sla
  • 1 kop­je stevig ver­pak­te ver­se koriander 
  • 1/2 appel

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat omvat ca. 250 ml per kopje) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands