Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Broodjes

Gesneden focaccia met tomaten
Focaccia 

Deze foc­ac­cia van cas­sa­ve- en aman­del­meel, gebonden met tapio­ca­zet­meel en ver­ri­jkt met toma­ten en krui­den is snel te bereiden. Het sma­akt ook erg lek­ker bij toma­ten­soep of bij een pit­ti­ge dip. 

Foc­ac­cia van aardappelen 

Het deeg voor dit flat­bread bestaat voor­na­me­li­jk uit ges­toom­de aard­ap­pelen, cas­sa­ve­meel en aard­ap­pel­zet­meel, op smaak gebracht met krui­den en roze­ma­ri­jn. Mak­ke­li­jk te maken, het past heel goed bij soe­pen, salades of zelfs bij een heer­li­jke dip. 

Glu­ten­vrij brood 

Dit is een snel en gemak­ke­li­jk brood dat ook als brood­je gebak­ken kan wor­den. Het past goed bij zowel har­ti­ge als zoe­te smeer­sels of kan wor­den gebruikt als toevoe­ging aan soe­pen en salades. 

Bra­zi­lia­ans “kaas” brood 

Deze heer­li­jke klei­ne brood­bol­let­jes zijn kro­kant van bui­ten en zacht van bin­nen. Ze zijn het per­fec­te klei­ne tus­sen­doort­je of een heer­li­jke bege­lei­der van groen­ten, salades of ande­re gerechten. 

pom­poen brood 

Dit is een voch­tig, heer­li­jk brood dat ook in plak­jes kan wor­den inge­vro­ren. De pom­poen die erin zit is een rijke bron van B‑vitamines zoals foli­um­zuur, nia­ci­ne, thi­ami­ne en pan­to­theen­zuur en mine­ra­len zoals cal­ci­um en kalium. 

Vega­nis­ti­sche bagels 

Met uien, kno­flook, sesam­zaad en maan­zaad doet deze vega­nis­ti­sche, glu­ten­vri­je en zuivel­vri­je ver­sie van een gewo­ne bagel geen con­ces­sies aan de smaak en laat je ver­lan­gen naar ver­se bagels.

Toast van gierst en haver met lijnzaad 

Lek­ker, licht en niet te droog, deze soe­pe­le haver­mout­toast is ide­aal voor zowel zoe­te als pit­ti­ge smeer­sels. Psyl­li­um­schil­len wor­den ver­me­den en in pla­ats daar­van gebonden met lijnzaad. 

Gesneden bosbessen-bananenbrood
Bosbessen-bananenbrood 

Dit glu­ten­vri­je, heer­li­jke bos­bes­sen-bana­nen­brood is een wel­daad voor het lichaam en kan ook als taart geser­ve­erd wor­den. Het kri­jgt zijn sap­pi­ge con­sis­ten­tie door het meng­sel van bos­bes­sen en bananen.

glutenvrij brood met smeersel en komkommers
Anja’s glu­ten­vrij brood 

Het glu­ten­vri­je brood van Anja is een prachtig alter­na­tief voor con­ven­tio­neel brood. De goe­de bak­ei­genschap­pen kri­jgt het van aard­ap­pel­meel en lijn­zaad­meel. Het is geschikt voor de over­gang naar een vet­vrij dieet.

nl_NLNeder­lands