Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

hoofd gerechten

Veganistische linzenomelet op een witte plaat
Vega­nis­ti­sche linzenomelet 

Deze vegan lin­zen­ome­let is snel te maken en kent vele varia­ties. Door voor groen­ten te kiezen, tover je gemak­ke­li­jk nieu­we moge­l­ijk­he­den tevo­or­schi­jn. In pla­ats van lin­zen­meel werkt kikke­rerw­ten­meel ook heel goed. 

Bord met Aziatische aardappelpan
Azia­ti­sche aardappelpan 

Een klein, heer­li­jk gerecht dat snel kla­ar is en dat vooral in de shii­ta­ke-pad­den­stoelen aan­spreekt. Deze aard­ap­pel­pan sma­akt zeer har­mo­nieus door­dat de lich­te krui­dig­heid goed balan­ceert met de zoe­theid van de sugar snaps. 

Broc­co­li-nug­gets van kikkererwten 

Kro­kant van bui­ten en zacht van bin­nen: deze heer­li­jke nug­gets wor­den bereid in de oven of in de hete­lucht­fri­teu­se. Dit hap­je is ook bij veel kin­de­ren erg popu­lair en sma­akt net zo lek­ker bij bloemkool. 

Ovenschaal met aardappelmoussaka
Aardappelmoussaka 

Een stevig, vul­lend en rust­ge­vend gerecht dat per­fect aan­ge­vuld kan wor­den met een groe­ne sala­de. Het werkt ook goed als er aard­ap­pelen over zijn van de dag ervoor. 

Japchaae op een blauw bord
Japchae 

Glas­noe­dels van zoe­te aard­ap­pel geven dit snel­le, Azia­ti­sche gerecht een spe­cia­al tint­je. Met wei­nig moei­te bereid, brengt jap­chae varia­tie in het vet­vri­je die­et en sma­akt fantastisch.

Cannelloni op witte plaat
Cannelloni 

De Ita­lia­an­se klas­sie­ker can­nel­lo­ni in een vet‑, gra­an- en zuivel­vri­je ver­sie is een sma­ke­li­jk alter­na­tief voor het ori­gi­ne­el. Cour­get­te ver­vangt de noe­dels, ze zijn gevuld met ‘aard­ap­pel­kaas’ en geser­ve­erd in een pit­ti­ge toma­ten­saus. Delicaat! 

Kom butternut-aardappelhash
Butternut-aardappelhash 

Dit gerecht biedt een dub­bel pak glu­co­se door het gebruik van aard­ap­pelen en pom­poen, op smaak gebracht met tijm, roze­ma­ri­jn, kno­flook en papri­ka­poe­der. Een onge­com­pli­ce­erd alle­da­ags gerecht dat snel te bereiden is. 

Plaat van gebakken zoete aardappelen
Tweemaal gebak­ken zoe­te aardappelen 

Gebak­ken zoe­te aard­ap­pelen wor­den gemengd met zelf­ge­ma­ak­te cas­hew­room en rozi­j­nen, gegar­neerd met roze­ma­ri­jn-pecan­noot­s­treu­sel en nog een paar minu­ten gebak­ken tot de noten­streu­sel goud­b­ru­in is! 

Ovenschaal met ratatouille
Ratatouille 

Een zeer kleur­ri­jk gerecht dat kleur­ri­jke groen­ten zoals cour­get­te, auber­gi­ne en papri­ka com­bi­neert met een pit­ti­ge toma­ten­saus. Het kan ook wor­den geser­ve­erd met qui­noa of gierst, waar­door het nog voedzamer wordt. 

Bord spaghetti-carbonara
Spa­ghet­ti carbonara 

Deze rijst­spa­ghet­ti in een romi­ge aard­ap­pel-bloem­kools­aus is per­fect voor lief­heb­bers van pas­ta­ge­rech­ten. De pit­ti­ge auber­gi­ne­reep­jes ver­van­gen het spek van het origineel. 

Pan­nen­koe­ken met lente-uitjes 

Ges­toom­de aard­ap­pelen vor­men de basis voor de har­ti­ge pan­nen­koe­ken en cas­sa­ve­meel is het glu­ten­vri­je bind­mid­del. De pit­ti­ge flat­breads wor­den aan­ge­vuld met een bij­zon­der lek­ke­re dip op basis van ahorn­si­roop en citroen­sap, die zijn vuri­ge krui­dig­heid kri­jgt van chi­li en knoflookpoeder. 

Geroerde kikkererwtenpuree op een bord
Gewok­te kikkererwtenpuree 

Kikke­rerw­ten­meel is de basis voor dit vegan roerei. Het recept is snel te maken en ver­ras­send sap­pig dank­zij de toevoe­ging van toma­ten, papri­ka en uien. Varia­ties op het basis­re­cept met bij­vo­or­beeld cham­pi­gnons of broc­co­li zor­gen voor extra variatie. 

Ges­toom­de koolrolletjes 

In dit recept wor­den kool­rol­let­jes met een vet­vri­je vul­ling van cham­pi­gnons, aard­ap­pelen, bloem­kool, papri­ka en peult­jes geser­ve­erd met een pikan­te saus. Ide­aal op koele dagen en visueel iets heel bijzonders. 

Champignon- en aardappelwraps op slablaadjes
Cham­pi­gnon- en aardappelwraps 

Pit­ti­ge, gekrui­de, gebak­ken cham­pi­gnons maken deze onweer­s­ta­an­ba­re aard­ap­pel­de­eg­wraps zo aantrek­ke­li­jk. De heer­li­jke, dun­ge­bak­ken wraps zit­ten boor­de­vol gezon­de krui­den en specerijen. 

Bord met kerriebloemkool en erwten
Cur­ry bloem­kool met erwten 

Voor dit lek­ke­re en snel­le gerecht wor­den de bloem­kool en doperw­ten eerst ges­toomd. Op smaak gebracht met ker­rie, kur­ku­ma, kno­flook, gem­ber en komi­jn kri­j­gen de groen­ten hun bij­zon­de­re smaak door ze ver­der te sto­men in de pan. 

Bananenpannenkoekjes 

Deze ver­lei­de­li­jk geu­ren­de, zoe­te pan­nen­koe­ken laten niet alleen de har­ten van kin­de­ren snel­ler klop­pen. Het bereiden van het deeg in de mixer gaat snel en onge­com­pli­ce­erd. De luch­ti­ge trak­ta­tie sma­akt heer­li­jk als hoofdm­aal­tijd en als dessert. 

Bord pittige aardappelen met komkommer in tomaten-mosterdsaus
Pit­ti­ge aard­ap­pelen met kom­kom­mer in tomaten-mosterdsaus 

Heb je haast, dan is deze pit­ti­ge aard­ap­pel­spe­cia­li­te­it een goe­de keu­ze. Pit­tig en met een frui­tig-krui­di­ge toets is het gerecht boven­di­en goed­koop en bij­zon­der geschikt voor de zomer, wan­neer toma­ten en kom­kom­mers in het hoogs­eiz­oen zijn. 

Kom gebakken tomatensoep
Gebak­ken toma­ten­soep met aardappelcroutons 

Deze een­vou­dig te bereiden gebak­ken toma­ten­soep is een wer­ke­li­jk heer­li­jke trak­ta­tie dank­zij de hit­te van de chi­li, de zoe­theid van de honing en de spe­ce­ri­jen van de kno­flook. De knap­pe­ri­ge aard­ap­pel­c­rou­tons maken de soep tot een vol­waar­dig hoofdgerecht.

Bord garam masala-aardappelen
Garam masala-aardappelen 

Het India­se krui­den­meng­sel garam masa­la geeft deze aard­ap­pel­pan zijn pit­tig-zoe­te smaak. Het gerecht is gemak­ke­li­jk te bereiden, goed­koop en kan gemak­ke­li­jk wor­den aan­ge­vuld met ande­re groen­ten, zoals: Bij­vo­or­beeld prei en broccoli.

Kruidaardappelspiralen 

Dit recept pre­sen­teert aard­ap­pelen op een heel ande­re manier. De kro­kan­te aard­ap­pel­spi­ra­len sma­ken heer­li­jk krui­dig en zijn samen met de cas­hew­krui­den­dip een heer­li­jke manier om op een geva­rie­er­de manier te genie­ten van de waar­de­vol­le eigenschap­pen van de aardappelen.

Shepherd’s pie met linzen 

Deze har­ti­ge lin­zen­scho­tel is een heer­li­jke hoofdm­aal­tijd voor het hele gezin. Als alter­na­tief voor lin­zen kan het ook bereid wor­den met cham­pi­gnons, wat de berei­dings­tijd verkort. 

Rösti-omelet met rucola
Hash brown omelet 

Deze sma­ke­li­jke ome­let is per­fect voor een stevig ont­bijt, brunch of gecom­bi­neerd met een groe­ne sala­de voor een heer­li­jk diner. Als vet­vri­je vari­ant kun je de avo­ca­do ook weg­la­ten; zon­der is de rös­ti nog steeds erg lekker. 

Quicheschotel met aardappel- en kerstomaatschotel
Aard­ap­pel- en kerstomaatschotel 

Deze oven­scho­tel is een gewel­dig alter­na­tief voor een­vou­di­ge aard­ap­pel­pu­ree en een ech­te blik­van­ger. Het past goed als bij­ge­recht bij een fee­ste­li­jke maal­tijd, maar kan ook zo gege­ten worden. 

Kaiserschmarrn met appelmoes
Glu­ten­vri­je Kaiserschmarrn 

In dit recept is de Oos­ten­ri­jk­se Kai­ser­schmarrn ver­kri­jg­baar in een glu­ten- en zuivel­vri­je ver­sie. Pre­ci­es wat je nodig hebt als de drang naar troos­ten­de snoep­jes de over­hand neemt en je snel iets gebak­ken nodig hebt. 

Plaat van zwarte bonen chili
Zwar­te bonen chili 

Een stevi­ge, zeer vul­len­de zwar­te bonen­chi­li, die ook in dub­be­le hoe­ve­el­he­den bereid kan wor­den omdat hij de vol­gen­de dag mins­tens zo lek­ker sma­akt. Je kunt hem mak­ke­li­jk als vet­vri­je ver­sie eten door de avo­ca­do weg te laten. 

Bord falafelwafels
Fal­a­fel wafels 

Voor lief­heb­bers van oos­ter­se fal­a­fel zijn deze wafels een ware trak­ta­tie. Er wordt niet gefri­tu­urd in olie, maar het deeg wordt vet­vrij gebak­ken in een kera­misch wafe­li­j­zer met antia­an­bak­laag, geser­ve­erd met een heer­li­jke bloemkoolsaus. 

Hol­land­se erwtensoep 

Deze goed­ko­pe, vul­len­de en heer­li­jke stoof­pot is pre­ci­es goed voor kou­de dagen. Je kunt het bes­te een dub­be­le por­tie bereiden, want de rest­jes van de dag ervo­or sma­ken nog lekker­der omdat de geur van de erw­ten en groen­ten nog steeds bli­jft hangen. 

Gedeelte van kleverige sesambloemkool
Kle­ve­ri­ge Sesambloemkool 

Dit gerecht gedijt op het aantrek­ke­li­jke con­trast van de in beslag gebak­ken bloem­kool met de zoet­zu­re pikan­te saus. Wij waren ver­baasd over hoe lek­ker deze heer­li­jke hap­jes waren, dus wij raden ze zeker aan. 

Portie Dürüm met cashewroom
Dürüm met cashewroom 

Gevul­de deegrol­let­jes met een heer­li­jke cas­hew­room en ver­se groen­ten maken dit recept tot een hoog­te­punt. Er zijn geen gren­zen aan uw crea­ti­vi­teit en u kunt de vul­ling naar wens aan­pas­sen aan uw eigen smaak. 

Gevul­de aard­ap­pel­knoe­dels met champignonsaus 

In dit gerecht wor­den aard­ap­pel­knoe­dels gevuld met kas­tan­jes gecom­bi­neerd met de pit­ti­ge cham­pi­gnon­s­aus. Dit is een ver­lei­de­li­jke deli­ca­tes­se voor het kou­de seiz­oen, die zowel zeer vul­lend als aan­gen­aam ver­war­mend is. 

Kokoscurry 

Kokos­noot heeft een anti­pa­tho­ge­ne werk­ing van­we­ge het lau­ri­ne­zu­ur­ge­hal­te in com­bi­na­tie met ande­re anti­oxidan­ten die het bevat. Boven­di­en los­sen de mid­dell­an­ge keten­vet­zu­ren in kokos­noot ande­re vet­ten op en hel­pen ze deze uit het lichaam te verwijderen. 

Goulash van spruitjes 

Deze vet­vri­je, vegan goulash zit boor­de­vol voe­dings­stof­fen. Spruit­jes zijn een zeer voedzame groen­te die rijk is aan anti­oxidan­ten, fyto­nu­triën­ten, vit­ami­ne C, A en E en alka­li­se­ren­de mine­ra­len zoals cal­ci­um, ijzer en mangaan.

Rijstpan zonder ei
Gebak­ken rijst met “ei”

Lief­heb­bers van de smaak van ei komen hier aan hun trek­ken, want kala namak of zwart zout imi­te­ert de smaak goed. Een een­vou­dig en vul­lend gerecht dat een­vou­dig te bereiden is met over­ge­ble­ven rijst.

Pit­ti­ge pas­ta­sa­la­de “Mayo-sti­jl”

Heer­li­jke rijst­noe­dels maken deze har­ti­ge pas­ta­sa­la­de tot een onweer­s­ta­an­ba­re lek­ker­nij en daar­mee de per­fec­te sala­de voor een zomers feest­je. Ook de zelf gema­ak­te augurk­ver­van­ger is slim. 

Rode linzen tortilla's volgens Anthony William
Tortilla’s van rode linzen 

Deze rode lin­zen tortilla’s zijn gema­akt met slechts een paar ingre­diën­ten en zijn een fan­tas­ti­sche maal­tijd voor het hele gezin. De keu­ze aan vul­lin­gen is tal­ri­jk, zoals ver­se sal­sa, sala­de, gebak­ken groen­ten, avo­ca­do, hum­mus, lin­zen of geroost­er­de groenten.

Lin­zen- en groentebrood 

Stevig en sap­pig van smaak, dit gerecht is geschikt als vul­len­de lunch of avondm­aal­tijd. Een hele goe­de toevoe­ging is een fris­se, kleur­ri­jke sala­de of een ander groentebijgerecht. 

Doner kebab gemaakt van aardappeldeeg met salade op een bord
Döner kebab gema­akt van aardappeldeeg 

Deze vegan kebab is glu­ten­vrij en gema­akt van aard­ap­pel­de­eg. Een zeer sma­ke­li­jke maal­tijd die altijd kan wor­den aan­ge­past met ver­schil­len­de vul­lin­gen en sauzen.

Bonen­bal­let­jes op rijstspaghetti 

Ook gas­ten en fami­lie­le­den genie­ten van har­ti­ge bal­let­jes van zwar­te bonen in een pit­ti­ge toma­ten­saus op rijst­spa­ghet­ti. De bal­let­jes zijn ook erg lek­ker met gierst of rijst en kun­nen ook koud gege­ten wor­den bij een picknick. 

Nachofriet met salsa 

Een ver­schei­den­heid aan sma­ken, van knap­pe­ri­ge friet, vet­vri­je ‘nachokaas’-saus, geka­ra­me­li­se­er­de uien, gebak­ken papri­ka, aro­ma­ti­sche sal­sa en hete saus maken dit gerecht tot een heer­li­jke maaltijd. 

Pizzaspaghetti 

Voor fans van de Ita­lia­an­se keu­ken is dit recept een heer­li­jke trak­ta­tie. De aro­ma­ti­sche, pit­ti­ge saus met klas­sie­ke Ita­lia­an­se krui­den bevat wei­nig vet en is popu­lair bij jong en oud.

nl_NLNeder­lands