Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Salades

Groene asperges met hollandaisesaus
Vega­nis­ti­sche hollandaisesaus 

Deze vegan hol­lan­dai­se­saus is heer­li­jk romig en past goed bij asper­ges en aard­ap­pelen. De typi­sche eier­s­maak wordt bereikt door de toevoe­ging van kala namak (zwart zout). 

Bowl met gemengde salade en honing-mosterddressing
Gemeng­de sala­de met honing-mosterddressing 

Een kleur­ri­jke sala­de die zijn bij­zon­de­re uits­tra­ling kri­jgt door de pit­ti­ge, gebak­ken auber­gi­ne­reep­jes. Kikke­rerw­ten maken het ook erg vul­lend en de pit­ti­ge honing-mos­terd­dres­sing geeft het een uit­zon­der­li­jke smaak. 

Kom groene salade met Franse dressing
Groe­ne sala­de met Fran­se dressing 

De ver­fi­jn­de en heer­li­jke dres­sing maakt van deze ver­der een­vou­di­ge sala­de een geheel nieu­we en zout­vri­je smaa­ker­va­ring. De dres­sing past ook goed bij ges­toom­de aardappelen. 

Curry-aardappelsalade 

Het berei­dings­ge­mak maakt deze sala­de zo popu­lair. Aard­ap­pelen zijn een uit­s­te­ken­de bron van glu­co­se en her­stel­len de gly­co­ge­en­vo­or­raden in de her­senen, en sta­bi­li­se­ren de bijnieren.

Fal­a­fel­sa­la­de met munt-tahinisaus 

Kikke­rerw­ten­fa­l­a­fel met een heer­li­jk ver­fris­sen­de munt-tahi­nis­aus maken deze gemeng­de sala­de tot iets heel bij­zon­ders. Een genot, vooral bij warm weer, dat tege­li­jker­tijd ver­fris­send en vul­lend is. 

veganistische eivrije mayonaise in glazen kom
Muneeza’s eivri­je mayonaise 

Deze snel te bereiden eivri­je mayo­nai­se is zeer smaak­vol en een pri­ma alter­na­tief voor het maken van heer­li­jke aard­ap­pel­sa­lades. Ook als dip bij­vo­or­beeld sma­akt het erg lek­ker. B. met rau­we groen­ten of gebak­ken aardappelen. 

Glazen schaal met tzatziki
Tzat­zi­ki en dips 

Met deze drie ver­schil­len­de dips is er voor ieder wat wils. Vega­nis­ti­sche tzat­zi­ki gema­akt van bloem­kool, romi­ge cas­hew­saus en aro­ma­ti­sche tahi­ni-dip pas­sen per­fect bij aard­ap­pelen met groen­ten, in aard­ap­pel­wraps of een con­for­me aardappelkebab.

tabouleh 

Tabou­leh met bul­gur ken­nen we uit de Ara­bi­sche keu­ken. Deze con­for­me ver­sie bevat in pla­ats daar­van gehak­te aman­delen. Als u meer peter­se­lie in uw die­et wilt opne­men, moet u dit heer­li­jke gerecht proberen. 

Kikke­rerw­ten “Toni­jn” Salade 

Deze sala­de is een gezond alter­na­tief voor de klas­sie­ke toni­jn­sa­la­de. Het is snel te bereiden en zeer vul­lend en past ook goed als vul­ling voor slab­la­ad­jes of gerold in noriblaadjes. 

Rau­we zoe­te aardappelsalade 

Zoe­te aard­ap­pelen met een ver­schil! Deze rau­we zoe­te aard­ap­pel­sa­la­de is ver­fris­send, knap­pe­rig en zeer vul­lend. Per­fect voor war­me zomerdagen! 

War­me geroost­er­de groentesalade 

De com­bi­na­tie van ver­se spi­na­zie en ruco­la met de war­me, geroost­er­de groen­ten maakt deze sala­de zo aantrek­ke­li­jk. Het com­bi­neert de voor­de­len van ver­se blad­groen­ten en de aan­ge­na­me verzadi­ging van war­me en gekrui­de groenten.

Twee ver­schil­len­de dres­sings voor salade 

Deze twee vet­vri­je sala­de­dres­sings ver­wen­nen het gehe­mel­te en zijn zeer een­vou­dig te bereiden. Ze pas­sen per­fect bij bij­na alle salades en zijn ook erg lek­ker voor kinderen. 

Glazen kom met salade met mango en tomaat
Ver­fris­sen­de sala­de met man­go en tomaat 

Deze frui­ti­ge sala­de met toma­ten en man­go is een ver­fris­sen­de lek­ker­nij om mee te nemen. De dres­sing is een ver­fi­jn­de saus gema­akt van cas­hew­no­ten en para­no­ten. Ide­aal als sou­ve­nir voor feest­jes van vrienden.

Kom Italiaanse aardappelsalade
Ita­lia­an­se aardappelsalade 

Deze ver­fris­sen­de aard­ap­pel­sa­la­de met een vleug­je citro­en bevat geen vet, azi­jn of ande­re no-foods zoals eie­ren. Het is goed­koop en gemak­ke­li­jk te bereiden, te vul­len en doet het ook goed op feestjes.

nl_NLNeder­lands