Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Favoriete recepten

Kara­mel dadel cha­ga latte 

Een ont­zet­tend lek­ke­re smoothie die je vet­vrij kunt bereiden met kokos­wa­ter of water of, voor een nog romi­ge­re con­sis­ten­tie, met aman­del- of kokos­melk. Op deze manier ver­werkt, is chaga­poe­der een ech­te traktatie! 

Serveerbordje met crème karamel
Crè­me caramel 

Een droom van een des­sert! Omdat het rela­tief veel vet bevat, moet het wor­den gere­ser­ve­erd voor spe­cia­le gele­gen­he­den. Het is per­fect als hoog­te­punt van een feest met fami­lie of vri­en­den. Je moet het gewoon proeven! 

Glazen schaal met vijgenkoekjes
Vij­gen koekjes 

Deze vij­gen­koek­jes sma­ken heer­li­jk en bie­den gewel­di­ge onder­ste­u­ning voor een gezond lichaam. Het kali­um en natri­um in vij­gen onder­steu­nen neu­ro­trans­mit­ters, syn­ap­sen en neu­ro­nen in de her­senen. Boven­di­en hel­pen de fyto­che­mi­cal­iën in vij­gen het immu­un­sys­teem in de darm­en goed te functioneren.

Geroerde kikkererwtenpuree op een bord
Gewok­te kikkererwtenpuree 

Kikke­rerw­ten­meel is de basis voor dit vegan roerei. Het recept is snel te maken en ver­ras­send sap­pig dank­zij de toevoe­ging van toma­ten, papri­ka en uien. Varia­ties op het basis­re­cept met bij­vo­or­beeld cham­pi­gnons of broc­co­li zor­gen voor extra variatie. 

Kom met abrikozenballetjes
Abrikozenballetjes 

Een zoe­te ver­lei­ding die rijk is aan vit­ami­ne C dank­zij de gebruik­te abri­ko­zen en sinaas­ap­pelen. De ver­war­men­de effec­ten van kaneel en gem­ber en de exo­ti­sche smaak van kokos­vl­ok­ken maken ze tot een popu­lai­re lek­ker­nij die je in een mum van tijd kunt eten. 

Bord pittige aardappelen met komkommer in tomaten-mosterdsaus
Pit­ti­ge aard­ap­pelen met kom­kom­mer in tomaten-mosterdsaus 

Heb je haast, dan is deze pit­ti­ge aard­ap­pel­spe­cia­li­te­it een goe­de keu­ze. Pit­tig en met een frui­tig-krui­di­ge toets is het gerecht boven­di­en goed­koop en bij­zon­der geschikt voor de zomer, wan­neer toma­ten en kom­kom­mers in het hoogs­eiz­oen zijn. 

Kom groene salade met Franse dressing
Groe­ne sala­de met Fran­se dressing 

De ver­fi­jn­de en heer­li­jke dres­sing maakt van deze ver­der een­vou­di­ge sala­de een geheel nieu­we en zout­vri­je smaa­ker­va­ring. De dres­sing past ook goed bij ges­toom­de aardappelen. 

Rösti-omelet met rucola
Hash brown omelet 

Deze sma­ke­li­jke ome­let is per­fect voor een stevig ont­bijt, brunch of gecom­bi­neerd met een groe­ne sala­de voor een heer­li­jk diner. Als vet­vri­je vari­ant kun je de avo­ca­do ook weg­la­ten; zon­der is de rös­ti nog steeds erg lekker. 

IJs-smoothie 

Een heer­li­jk romi­ge smoothie die scoort met zijn gezon­de ingre­diën­ten. Bana­nen zit­ten boor­de­vol vit­ami­ne C en B6 en mine­ra­len zoals kali­um, koper en mangaan.

Bord met 7 kaneelbroodjes
Recept voor kaneelrolletjes 

De basis voor dit kaneelbrood­jes­re­cept zijn zoe­te aard­ap­pelen, die rijk zijn aan glu­co­se. Gevuld met een heer­li­jk, zoet kaneel-dadel­meng­sel en keu­ze uit appel of aman­delen, vor­men ze een ver­lei­de­li­jk klein hap­je dat moei­li­jk te weer­s­ta­an is.

Bril met Heavy Metal Detox Smoothie
Hea­vy Metal Detox-smoothie 

De Hea­vy Metal Detox Smoothie is een ech­te klas­sie­ker. Het is de ultie­me detox-smoothie voor zwa­re meta­len en moet indi­en moge­l­ijk dage­li­jks wor­den gedronken.

Gedeelte van kleverige sesambloemkool
Kle­ve­ri­ge Sesambloemkool 

Dit gerecht gedijt op het aantrek­ke­li­jke con­trast van de in beslag gebak­ken bloem­kool met de zoet­zu­re pikan­te saus. Wij waren ver­baasd over hoe lek­ker deze heer­li­jke hap­jes waren, dus wij raden ze zeker aan. 

Portie Dürüm met cashewroom
Dürüm met cashewroom 

Gevul­de deegrol­let­jes met een heer­li­jke cas­hew­room en ver­se groen­ten maken dit recept tot een hoog­te­punt. Er zijn geen gren­zen aan uw crea­ti­vi­teit en u kunt de vul­ling naar wens aan­pas­sen aan uw eigen smaak. 

5 Muffins met wilde bosbessen
Muf­fins met wil­de bosbessen 

Dit zijn glu­ten­vri­je, zuivel­vri­je en eivri­je muf­fins met de kracht van wil­de bos­bes­sen. Ze bevat­ten veel meer voe­dings­stof­fen, anti­oxidan­ten en gene­zen­de eigenschap­pen dan gekweek­te bos­bes­sen. Wil­de bos­bes­sen zijn voor de lever wat moe­der­melk is voor een baby.

Pom­poen­kruid latte 

Een ont­zet­tend lek­ker dran­k­je waar geen melk of kof­fie voor nodig is. Pom­poen en ahorn­si­roop zijn hier de ster. Abso­lu­te aan­ra­der voor iede­reen die op zoek is naar een ver­war­mend en zeer gerust­stel­lend drankje. 

Kokoscurry 

Kokos­noot heeft een anti­pa­tho­ge­ne werk­ing van­we­ge het lau­ri­ne­zu­ur­ge­hal­te in com­bi­na­tie met ande­re anti­oxidan­ten die het bevat. Boven­di­en los­sen de mid­dell­an­ge keten­vet­zu­ren in kokos­noot ande­re vet­ten op en hel­pen ze deze uit het lichaam te verwijderen. 

Leverreddingssmoothie
Leverreddingssmoothie 

De Liver Res­cue Smoothie of Liver Heal­ing Smoothie is een onmis­baar onder­deel van de lever­rei­ni­ging en is ook een gewel­di­ge smoothie om de lever op elk moment bij wel­ke ziek­te dan ook te ondersteunen. 

Goulash van spruitjes 

Deze vet­vri­je, vegan goulash zit boor­de­vol voe­dings­stof­fen. Spruit­jes zijn een zeer voedzame groen­te die rijk is aan anti­oxidan­ten, fyto­nu­triën­ten, vit­ami­ne C, A en E en alka­li­se­ren­de mine­ra­len zoals cal­ci­um, ijzer en mangaan.

citroencake
citroencake 

Een ont­zet­tend lek­ke­re taart voor iede­reen die van de zacht­zu­re smaak van citroe­nen houdt. Het is gemak­ke­li­jk te maken en sma­akt heer­li­jk, zelfs zon­der het cas­hew­gla­zuur. Citroe­nen zijn rijk aan bio­lo­gisch beschik­ba­re vit­ami­ne C en calcium. 

Pizza-hummus 

Een pit­ti­ge piz­za-ach­ti­ge vari­ant op de klas­sie­ke hum­mus met Ita­lia­an­se krui­den brengt varia­tie in deze popu­lai­re pas­ta. Dit recept is een­vou­dig en snel te bereiden. 

Pit­ti­ge pas­ta­sa­la­de “Mayo-sti­jl”

Heer­li­jke rijst­noe­dels maken deze har­ti­ge pas­ta­sa­la­de tot een onweer­s­ta­an­ba­re lek­ker­nij en daar­mee de per­fec­te sala­de voor een zomers feest­je. Ook de zelf gema­ak­te augurk­ver­van­ger is slim. 

Doner kebab gemaakt van aardappeldeeg met salade op een bord
Döner kebab gema­akt van aardappeldeeg 

Deze vegan kebab is glu­ten­vrij en gema­akt van aard­ap­pel­de­eg. Een zeer sma­ke­li­jke maal­tijd die altijd kan wor­den aan­ge­past met ver­schil­len­de vul­lin­gen en sauzen.

Pizzaspaghetti 

Voor fans van de Ita­lia­an­se keu­ken is dit recept een heer­li­jke trak­ta­tie. De aro­ma­ti­sche, pit­ti­ge saus met klas­sie­ke Ita­lia­an­se krui­den bevat wei­nig vet en is popu­lair bij jong en oud.

Loempia's op bord met 2 sauzen
Kro­kan­te loempia’s

Zon­der vet gebak­ken in de hete­lucht­fri­teu­se, zijn deze knap­pe­ri­ge loempia’s kro­kant van bui­ten en sap­pig en krui­dig van bin­nen. Op deze manier bereid, zijn ze een manier om van te genie­ten zon­der de gebrui­keli­jke nadel­en van gefri­tu­urd voed­sel te hoe­ven accepteren. 

Gnoc­chi met “spe­k­room­saus”

Dit har­ti­ge en vet­te gerecht is zeker niet voor alle­da­ags, maar wel een ver­wen­ne­rij voor een bij­zon­de­re gele­gen­heid. Het is ook ide­aal om samen met gas­ten te genie­ten van een maaltijd. 

Lin­zen­cur­ry met zoe­te aardappelen 

Aan­gen­aam krui­dig en ver­lei­de­li­jk geu­rig, deze lin­zen­cur­ry is een genot voor alle zin­tu­igen. Een onge­com­pli­ce­erd gerecht dat ook heel goed met pom­poen bereid kan worden. 

Papri­ka­ra­gout met gegril­de aardappeldalers 

Een sap­pi­ge en pit­ti­ge ragout die heer­li­jk sma­akt bij de gegril­de aard­ap­pel­d­a­lers. Aan­gen­aam vul­lend en toch vet­vrij, het is een idea­le com­bi­na­tie om aard­ap­pelen te gebrui­ken bij het soe­pel koken. 

Spruit­jes en zoe­te aardappelcurry 

Een zeer pit­ti­ge cur­rys­toof­pot met Thai­se smaak en een zeke­re krui­dig­heid. Zoe­te aard­ap­pelen en spruit­jes har­mo­nië­ren per­fect in dit vet­vri­je gerecht. Lief­heb­bers van pit­ti­ge sma­ken zul­len er dol op zijn. 

Gegra­ti­neer­de aard­ap­pelen en prei 

Een stevig, vul­lend gerecht gebak­ken met een vegan saus gema­akt van kokos- en cas­hew­melk. Bij­zon­der geschikt voor wie een voor­lief­de heeft voor gra­ti­ne­ren en op zoek is naar geschik­te alter­na­tie­ven zon­der no-foods.

Rau­we bosbessentaart 

Deze heer­li­jke cake is gema­akt met uit­s­lui­tend rau­we ingre­diën­ten en is een zoe­te trak­ta­tie voor iede­reen die van dadels en vij­gen houdt. Wil­de bos­bes­sen met een ver­schil! Ook met fram­bo­zen sma­akt de taart erg lekker. 

Papa­ya-bana­nen­crè­me met kaneel 

Romi­ge papa­ya gemengd met bevro­ren bana­nen vor­men een ver­lei­de­li­jke com­bi­na­tie in dit des­sert. Een zoe­te droom voor men­sen met een zoetekauw! 

Gerook­te ui en bonenstoofpot 

Als het bui­ten onge­mak­ke­li­jk wordt, is deze stoof­pot met gerook­te ui en bonen pre­ci­es wat je zoekt. Het gerook­te papri­ka­poe­der geeft deze har­ti­ge stoof­pot zijn bij­zon­de­re smaak.

Goulash van papri­ka en aardappel 

Deze vegan goulash bevat geen vet en kri­jgt zijn heer­li­jke smaak door lang­zaam af te blus­sen met rode drui­ven­sap. Een heel bij­zon­de­re noot ont­staat ook door een vleug­je vanil­le­s­tok­je en kruidnagel. 

citroencake 

Voor citroen­lief­heb­bers is deze cake een droom. Het laat qua smaak niets te wen­sen over, maar is niet vet­arm en moet daa­rom bij zel­dzame gele­gen­he­den wor­den geno­ten. De cake is rijk aan vit­ami­ne C en bio­ac­tief calcium. 

Zwar­te bonenburgers 

Een prachtig alter­na­tief voor con­ven­tio­n­ele bur­ger­pas­tei­t­jes is deze ver­sie gema­akt van zwar­te bonen. Ze bevat­ten geen vlees, glu­ten of soja en sma­ken heer­li­jk bij een salade.

Aloë Matar 

Dit op India geïn­spi­re­er­de gerecht is het ultie­me troost­voed­sel en bestaat uit erw­ten en aard­ap­pelen in een mil­de toma­ten­cur­ry. De oos­ter­se spe­ce­ri­jen als cur­ry en garam masa­la zor­gen samen met de gem­ber en honing voor een bij­zon­der smaak­vol­le en krui­di­ge maaltijd.

Gema­ri­neer­de wortel­en op gierst 

Wortel­en met een ver­schil! Gema­ri­neerd in een smaak­vol­le mari­na­de en gebak­ken in de oven, zijn deze aro­ma­ti­sche wortels een trak­ta­tie op een bedje van gierst. De ver­fris­sen­de toma­ten­top­ping is de kers op de taart. 

nl_NLNeder­lands