Selderij Juice & Co Thuis
Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Schimmelbesmetting

Deze Brainshot Schim­mel­bes­mett­ing is zeer nut­tig als u in cont­act bent geko­men met schim­mels. Of het nu gaat om het leven in een beschim­meld appar­te­ment, het ina­de­men van schim­mel uit kle­ding of het eten van beschim­meld voedsel. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Dit Her­sen­schot is een nut­ti­ge onder­ste­u­ning voor iede­reen die in cont­act is geko­men met eni­ge vorm van bloot­stel­ling aan schim­mel, zoals: Bijvoorbeeld:

  • Een beschim­meld huis of gebouw bez­oe­ken of er verblijven
  • Wer­ken in een beschim­meld kan­to­or of ande­re werkplek
  • Schim­mel ina­de­men van de kle­ding van iemand anders
  • Het con­su­me­ren van water dat bes­met is met schim­mels of schim­mel­spo­ren, of het eten van beschim­meld voedsel

Ingre­diën­ten voor 1–2 shots: 

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en ser­ve­er! 

Tip:

Drink dit shot 15 tot 30 minu­ten vóór een vol­gen­de maal­tijd of dran­k­je.
Bij ver­se roze­ma­ri­jn kun je, als de sten­gels hout­ach­tig zijn, alleen de bla­de­ren gebrui­ken. Als de sten­gels zacht zijn, kun je ze ook uit­per­sen.
Bij het per­sen van ven­kel voor dit recept kunt u alleen de bol zelf gebrui­ken, of de bol en de onders­te tot mid­dels­te sten­gel (laat in dit geval de bla­d­ach­ti­ge bla­de­ren weg).

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands