Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Stralingsbesmetting

Reist u met het vlieg­tu­ig? Ben je in de buurt van lucht­ha­ven­scan­ners geweest? Heeft u medi­sche onderz­oe­ken onder­ga­an, zoals CT-scans, röntgenfoto’s, fluo­ro­sco­pie of MRI’s? Neem dan de Brain Shot Stralingsbesmetting. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Dit is een onder­steu­nen­de maat­re­gel voor situa­ties zoals: Bijvoorbeeld:

  • Rei­zen met het vliegtuig
  • Door lucht­ha­vens lopen of in de buurt van lucht­ha­ven­scan­ners of baga­ge­scan­ners verblijven
  • In de buurt van baga­ge ver­blij­ven die door lucht­ha­ven­scan­ners is gegaan
  • Medi­sche onderz­oe­ken zoals CT-scans, röntgenfoto’s, fluo­ro­sco­pie en zelfs MRI’s
  • Ver­bli­jf in de buurt van men­sen die medi­sche onderz­oe­ken heb­ben onder­ga­an, zoals CT-scans, röntgenfoto’s, fluo­ro­sco­pie en MRI’s
  • Bloot­stel­ling aan com­pu­ter­ge­stu­ur­de apparaten
  • Na een zonnebrand

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots:

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat komt overe­en met ca. 250 ml) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands