Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Medicinale bouillon volgens Anthony William

De Medi­cal Medi­um helen­de bouil­lon is een krach­ti­ge, miner­aal­ri­jke vlo­ei­s­tof die gemak­ke­li­jk ver­teer­baar en door het lichaam te gebrui­ken is. De ingre­diën­ten geven lichaam en ziel enor­me gene­zen­de eigenschappen. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten

 • 4 wortels, gehakt of 1 zoe­te aard­ap­pel, in blok­jes gesneden
 • 2 sten­gels bleek­sel­de­rij, in stuk­jes gesneden
 • 2 uien, gesneden
 • 1 kop­je peter­se­lie, gehakt
 • 1 kop­je ver­se shii­ta­ke-pad­den­stoelen (of droog) (indi­en nodig)
 • 2 toma­ten, in blok­jes ges­ne­den (indi­en nodig)
 • 1 bol kno­flook (ca. 6 – 8 teent­jes), gehakt
 • 2 cen­ti­me­ter ver­se gem­ber­wor­tel, gehakt
 • 2 cen­ti­me­ter ver­se kur­ku­ma­wor­tel, gehakt
 • Chi­li­pe­pers of rode peper­vl­ok­ken (indi­en nodig)
 • 2 liter water
 • (Even­tue­le groen­ten kun­nen naar wens wor­den toegevoegd)

Berei­ding van de gene­zen­de bouil­lon)

Doe alle ingre­diën­ten samen in een pan en breng zacht­jes aan de kook. Zet ver­vol­gens het vuur lager en laat onge­ve­er een uur sud­de­ren. Zeef de groen­ten om de gene­zen­de bouil­lon te maken.
Je kunt het meer­de­re keren per dag inne­men om van de effec­ten te genieten.

Maar als je ze samen met de groen­ten eet, dan heeft het alleen maar het effect van een groen­te­soep. Als je de groen­ten niet lek­ker vindt, kun je ze later op een ander moment gebruiken.

De bouil­lon bli­jft 5–7 dagen houd­baar in de koelk­ast en als je wilt, kun je een deel van de bouil­lon invrie­zen en naar behoef­te consumeren.

Bron: Medisch medi­um

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud