Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Win pasta van JUST TASTE

Er wor­den 6 AW-con­for­me zoe­te aard­ap­pel­noe­del­sets ver­loot Gewoon knopen.

Elke set bevat 2x zoe­te aard­ap­pelspa­ghet­ti, fet­tuc­ci­ne en tagliatelle.

Doe hier mee

Schri­jf u hier gra­tis in voor de Cele​rie​saft​.com nieuws­brief en u doet auto­ma­tisch mee aan de loterij:

Ver­zen­ding vindt pla­ats bin­nen ons kader Gege­vens­be­scher­ming.

Je kunt ieder 1 set win­nen. De wed­strijd ein­digt op 31 maart 2024 en de win­naars wor­den per e‑mail op de hoog­te gebracht. Als u zich al eer­der heeft aan­ge­meld voor onze nieuws­brief, kunt u nog steeds deelnemen.

nl_NLNeder­lands