Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Gewoon knop-logo

Conforme pastaloterij

In maart wor­den zes heer­li­jke zoe­te-aard­ap­pel­noe­del­sets, die vol­doen aan de Antho­ny Wil­liam-nor­men, verloot.

Just Taste Pasta Loterij februari 2024 1

Elke set bevat 2x zoe­te aard­ap­pelspa­ghet­ti, fet­tuc­ci­ne en tagliatelle.

Doe hier mee

Schri­jf u hier gra­tis in voor de Cele​rie​saft​.com nieuws­brief en u doet auto­ma­tisch mee aan de loterij:

Ver­zen­ding vindt pla­ats bin­nen ons kader Gege­vens­be­scher­ming.

Je kunt elk 1 pro­duct win­nen. De wed­strijd ein­digt op 31 janu­ari 2024 en de win­naars wor­den per e‑mail op de hoog­te gebracht. Als u zich al eer­der heeft aan­ge­meld voor onze nieuws­brief, kunt u nog steeds deelnemen.

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud