Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Medical Medium Citroenmelisse (Citroenmelisse) Shock

Bent u gest­rest door een emo­tio­n­ele erva­ring, gebruik dan de Medi­cal Medi­um Lemon Balm (citroen­me­lis­se) shock­be­han­de­ling van Antho­ny Wil­liam. Het bege­leidt je ook in een emo­tio­n­ele cri­sis om je zen­u­wen te bescher­men tegen schade­li­jke adrenaline. 
Pot citroenmelisse shocktherapie

Instructies voor het aanbrengen van Medical Medium Citroenmelisse Shock 

  • Vol­was­se­nen nemen elke drie uur dat ze wak­ker zijn 4 pipet­ten alco­hol­vrij Tinc­tuur van citroen­me­lis­se in 30 ml water of sap (of direct in de mond, even­tueel met een sap­je of water als topping). 
  • U kunt dit drie tot vijf dagen doen en daar­na over­st­ap­pen op de dose­ring in een indi­vi­du­ele supplementenlijst. 
  • Als er zich een emo­tio­n­ele gebe­ur­te­nis voor­do­et, kunt u de shock­be­han­de­ling met citroen­me­lis­se voort­du­rend gebrui­ken om het zen­uwstel­sel te kal­me­ren. Breng de citroen­me­lis­se-shock­toe­pas­sing aan gedu­ren­de een peri­ode van drie tot vijf dagen en keer ver­vol­gens gedu­ren­de drie dagen terug naar de dose­ring die is aan­ge­ge­ven in een indi­vi­du­ele sup­ple­men­ten­lijst. Ver­vol­gens kunt u de toe­pas­sing van de citroen­me­lis­se-shock nog drie tot vijf dagen herha­len, enzovoort. 
  • Het is altijd moge­l­ijk om de dose­ring van Lemon Balm Shock te ver­la­gen zolang de emo­tio­n­ele cri­sis voortduurt.

Instructies voor het aanbrengen van Medical Medium citroenmelisse shock

  • Leef­tij­den 1 tot 2: 12 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent
  • Leef­tij­den 3 tot 4: 20 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent
  • Leef­tij­den 5 tot 8: 1 pipet in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent
  • 9 tot 12 jaar: 2 pipet­ten in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent
  • 13 jaar en ouder: 3 pipet­ten in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent

Let op: De dose­ring­sa­an­be­ve­lin­gen zijn die van Antho­ny Wil­liam. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

Bron: Wil­liam, Antho­ny, Brain Saver-pro­to­col­len, blz. 26–27

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud