Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Citroenmelisse (citroenmelisse) shocktoepassing

Als u last heeft van een emo­tio­n­ele erva­ring, gebruik dan de shock­be­han­de­ling Citroen­me­lis­se. Het bege­leidt je ook in een emo­tio­n­ele cri­sis om je zen­u­wen te bescher­men tegen schade­li­jke adrenaline. 
Pot Citroenmelisse shock-applicatie

Instructies voor het aanbrengen van een citroenmelisse-shock 

  • Vol­was­se­nen nemen elke drie uur dat ze wak­ker zijn 4 pipet­ten alco­hol­vrij Tinc­tuur van citroen­me­lis­se in 30 ml water of sap (of direct in de mond, even­tueel met een sap­je of water als topping). 
  • U kunt dit drie tot vijf dagen doen en daar­na over­st­ap­pen op de dose­ring in een indi­vi­du­ele supplementenlijst. 
  • Als er zich een emo­tio­n­ele gebe­ur­te­nis voor­do­et, kunt u de shock­be­han­de­ling met citroen­me­lis­se voort­du­rend gebrui­ken om het zen­uwstel­sel te kal­me­ren. Breng de citroen­me­lis­se-shock­toe­pas­sing aan gedu­ren­de een peri­ode van drie tot vijf dagen en keer ver­vol­gens gedu­ren­de drie dagen terug naar de dose­ring die is aan­ge­ge­ven in een indi­vi­du­ele sup­ple­men­ten­lijst. Ver­vol­gens kunt u de toe­pas­sing van de citroen­me­lis­se-shock nog drie tot vijf dagen herha­len, enzovoort. 
  • Het is altijd moge­l­ijk om de dose­ring van Lemon Balm Shock te ver­la­gen zolang de emo­tio­n­ele cri­sis voortduurt.

Instructies voor het aanbrengen van een citroenmelisse-shock

  • Leef­tij­den 1 tot 2: 12 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent
  • Leef­tij­den 3 tot 4: 20 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent
  • Leef­tij­den 5 tot 8: 1 pipet in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent
  • 9 tot 12 jaar: 2 pipet­ten in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent
  • 13 jaar en ouder: 3 pipet­ten in sap of water om de drie uur dat u wak­ker bent

Let op: De dose­ring­sa­an­be­ve­lin­gen zijn die van onze favorie­te auteur. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands