Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Goldenseal-schok

Voor het vers­ter­ken van het lichaam wordt de Gol­den­se­al shock­toe­pas­sing aanbevolen. 
Glas met Goldenseal shock-applicatie

Instructies voor het aanbrengen van Goldenseal shock 

  • Vol­was­se­nen nemen elke vier uur na het ont­wa­ken 6 pipet­ten alco­hol­vri­je gol­den­se­al-tinc­tuur in minim­aal 30 ml water of sap (of recht­s­treeks in de mond, even­tueel met een sap- of wateradditief).
  • U kunt dit drie tot vijf dagen doen en ver­vol­gens over­st­ap­pen op de dose­ring op een indi­vi­du­ele supplementenlijst.
  • Net als bij alle ande­re shock­toe­pas­sin­gen kan de hoe­ve­el­heid wor­den ver­laagd tot een dose­ring die voor u com­for­ta­bel is als u gevoelig bent.
  • Als u zich een week of lan­ger na een ron­de van Gol­den­se­al Shock-appli­ca­tie nog steeds niet beter voelt na een aan­val van ziek­te, infec­tie of sym­pto­men, dan kunt u de Gol­den­se­al Shock-appli­ca­tie nog drie tot vijf dagen blij­ven gebrui­ken. Er moet ech­ter mins­tens een week zit­ten tus­sen elke ron­de van deze therapie. 

Instructies voor het gebruik van Goldenseal Shock bij kinderen 

  • Leef­tij­den 1 tot 2: 10 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke vier uur dat u wak­ker bent
  • Leef­tijd 3 tot 4: 20 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke vier uur dat u wak­ker bent
  • Van 5 tot 8 jaar: 1 drup­pel­aar in sap of water elke vier uur dat u wak­ker bent
  • 9 tot 12 jaar: 2 pipet­ten in sap of water elke vier uur dat u wak­ker bent
  • 13 jaar en ouder: 3 pipet­ten in sap of water elke vier uur dat u wak­ker bent

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands