Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Besmetting met kiemen

Heeft u het gev­oel dat u moge­l­ijk virus­sen van ande­ren heeft opge­lo­pen? Bent u bang dat u voed­sel­ver­gif­ti­ging kri­jgt? Dan is deze kiem­bes­mett­ing Brain Shot zinvol. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze Brain Shot over kiem­bes­mett­ing kan nut­tig zijn als: 

  • Je hebt het gev­oel dat je in de buurt bent geweest van men­sen die moge­l­ijk bes­met­te­li­jk zijn als gevolg van COVID, griep of klierkoorts 
  • U bent bang dat u lichaams­vlo­ei­stof­fen met iemand anders heeft gedeeld, bij­vo­or­beeld B. via gedeel­de gla­zen, fles­sen, voed­sel, bestek of borden 
  • U maakt zich zor­gen dat u lichaams­vlo­ei­stof­fen heeft gedeeld in open­ba­re toi­let­ten of tij­dens sek­sue­le activiteiten 
  • U denkt dat u bent bloot­ge­steld aan door voed­sel over­ged­ra­gen ziek­te­ver­wek­kers en u bent bang dat u voed­sel­ver­gif­ti­ging kunt krijgen 

Pro­be­er deze brainshot ook eens voor­dat u een druk eve­ne­ment bez­oekt en/of in een restau­rant gaat eten. 

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands