Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Stabilisator voor trauma, shock en verlies

Heeft u een dier­ba­re of een huis­dier ver­lo­ren? Is er bij u een chro­ni­sche ziek­te vast­ge­steld? Ervaart u emo­tio­n­ele onrust in uw gezin? Pro­be­er dan de Medi­cal Medi­um Trau­ma, Shock & Loss Sta­bi­li­zer Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Trauma‑, shock- en verliesstabilisator 

Deze Brain Shot is een onder­steu­nend hulp­mid­del bij elke vorm van emo­tio­n­ele opwin­ding, emo­tio­n­ele uit­da­ging of emo­tio­n­ele stress. Over­weeg het te gebrui­ken als:

  • Je kri­jgt uit­da­gen­de berich­ten of emo­tio­n­ele klappen
  • Je hebt te maken met een soort emo­tio­n­ele ontreddering
  • U heeft een dier­ba­re of een huis­dier verloren
  • Je ervaart een soort verlies
  • Er is bij u een chro­ni­sche ziek­te vast­ge­steld of u heeft iets uit­da­gends geleerd over uw gezondheid
  • Loka­le en mon­dia­le gebe­ur­te­nis­sen beïn­vloe­den uw leven
  • U ervaart emo­tio­n­ele onrust in uw gezin of moei­li­jke vriendschappen 

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

  • 1/2 kop ver­se of ont­doo­ide bevro­ren ker­sen, ontpit 
  • 1 kop­je stevig ver­pak­te spinazie 
  • 1/2 appel

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat omvat ca. 250 ml per kopje) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

Bron: Medisch medi­um

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud