Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Trauma‑, shock- en verliesstabilisator 

Heeft u een dier­ba­re of een huis­dier ver­lo­ren? Is er bij u een chro­ni­sche ziek­te vast­ge­steld? Ervaart u emo­tio­n­ele onrust in uw gezin? Pro­be­er dan de trauma‑, shock- en ver­lies­sta­bi­li­sa­tor Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze Brain Shot is een onder­steu­nend hulp­mid­del bij elke vorm van emo­tio­n­ele opwin­ding, emo­tio­n­ele uit­da­ging of emo­tio­n­ele stress. Over­weeg het te gebrui­ken als:

  • Je kri­jgt uit­da­gen­de berich­ten of emo­tio­n­ele klappen
  • Je hebt te maken met een soort emo­tio­n­ele ontreddering
  • U heeft een dier­ba­re of een huis­dier verloren
  • Je ervaart een soort verlies
  • Er is bij u een chro­ni­sche ziek­te vast­ge­steld of u heeft iets uit­da­gends geleerd over uw gezondheid
  • Loka­le en mon­dia­le gebe­ur­te­nis­sen beïn­vloe­den uw leven
  • U ervaart emo­tio­n­ele onrust in uw gezin of moei­li­jke vriendschappen 

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

  • 1/2 kop ver­se of ont­doo­ide bevro­ren ker­sen, ontpit 
  • 1 kop­je stevig ver­pak­te spinazie 
  • 1/2 appel

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat omvat ca. 250 ml per kopje) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands