Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Vitamine C‑shock

Ter onder­ste­u­ning van het lichaam wordt de vit­ami­ne C‑shocktoepassing aanbevolen. 
Micro-C, citroen, sinaasappel, honing voor vitamine C-shocktherapie

Vitamine C‑shocktoepassing voor volwassenen

 • Als een vol­was­se­ne geef de inhoud van 2 geopen­de 500 mg Micro-C-cap­su­les samen met 2 thee­l­e­pels Honing en één vers geperst Oran­je in 250 ml water (bij voor­keur warm)
 • een alter­na­tief voor Honing jij kan ook ahorn­si­roop gebruik. Het alter­na­tief voor Sinaas­ap­pelen Zijn Citroe­nen
 • De spe­cia­le glu­co­se in Honing En ahorn­si­roop en vers gepers­te citrus­vruch­ten bin­den vit­ami­ne C en trans­port­e­r­en dit naar de cel­len en organen
 • Je kunt het meng­sel elke 2 uur drin­ken (ter­wi­jl je wak­ker bent).
 • Na 2 dagen kunt u terug­ke­ren naar uw oor­spr­on­ke­li­jke dose­ring vit­ami­ne C of door­ga­an met het gebruik tot­dat u geen sym­pto­men meer heeft van het griep- of verkoudheidsvirus.
 • Als u wilt, kunt u elk meer dan 2 cap­su­les inne­men Micro‑C gebruik

Vitamine C‑shocktoepassing voor kinderen

 • 1 tot 2 jaar: 1 cap­su­le elke 6 uur gedu­ren­de de dag Micro‑C (500 mg) in 120 ml water, plus 1 thee­l­e­pel puur Honing en sap van 1/2 sinaasappel. 
 • 3 tot 4 jaar: 1 cap­su­le om de 5 uur gedu­ren­de de dag Micro‑C (500 mg) in 120 ml water, plus 1 thee­l­e­pel natu­rel Honing en sap van 1 sinaasappel. 
 • 5 tot 8 jaar: 1 cap­su­le elke 4 uur gedu­ren­de de dag Micro‑C (500 mg) in 240 ml water, plus 2 thee­l­e­pels natu­rel Honing en sap van 1 sinaasappel. 
 • 9 tot 12 jaar: 1 cap­su­le om de 2 uur gedu­ren­de de dag Micro‑C (500 mg) in 240 ml water, plus 2 thee­l­e­pels pure honing en sap van 1 Oran­je.
 • 13 jaar en ouder: 2 cap­su­les elke 3 uur gedu­ren­de de dag Micro‑C (per 500 mg) in 240 ml water, plus 2 thee­l­e­pels natu­rel Honing en sap van 1 Oran­je.

Let op: De gege­ven hoe­ve­el­he­den zijn de aan­be­ve­lin­gen van onze favorie­te auteur. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

Voor een nog effec­tie­ve­re onder­ste­u­ning tegen griep en verk­oud­heid kun je deze naast de vit­ami­ne C shock­toe­pas­sing ook gebrui­ken Zink shock-toe­pas­sing wor­den toegepast.

Bron: Genees jezelf

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands