Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Zuurstabilisator voor zenuwen en darmen

Heeft u last van maag­kram­pen, een opge­bla­zen gev­oel, chro­ni­sche gas­tri­tis, mil­de zure reflux of ande­re spijs­ver­te­ringss­to­or­nis­sen? Of heeft u te horen gek­re­gen dat u een pro­bleem heeft met het micro­bio­om? Neem dan de zuur­sta­bi­li­sa­tor voor zen­u­wen en darm­en Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Gebruik deze zuur­sta­bi­li­sa­tor voor zen­u­wen en darm­en Brainshot als:

 • U wilt uw ner­vus vagus versterken
 • U kampt met maag­kram­pen, een opge­bla­zen gev­oel, chro­ni­sche gas­tri­tis, mil­de zure reflux of ande­re spijsverteringsstoornissen 
 • Je hebt het gev­oel dat je voed­sel niet wordt ver­teerd, afge­bro­ken of geassimileerd 
 • Je hebt het gev­oel dat je opna­me van voe­dings­stof­fen slecht is 
 • Er is u ver­teld dat u een pro­bleem heeft met het micro­bio­om of de darmmicroflora
 • U heeft het gev­oel dat u gif­tig bent of dat uw bloed gif­tig is
 • Je hebt het gev­oel dat je lever en lym­festel­sel gif­tig, sta­gne­rend en tra­ag zijn
 • Je hebt een zure maag, een zuur gev­oel in je keel of mond, of een zuur gev­oel door je hele lichaam
 • Uw lichaams­geur is meer merk­baar dan normaal
 • Je kampt met chro­ni­sche mis­se­li­jk­heid of een chro­nisch opge­bla­zen gevoel
 • Je pro­be­ert zure lichaams­sys­te­men te her­stel­len en je lichaams­sys­te­men alka­li­scher te maken

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots:

 • 4 tot 6 kop­jes stevig ver­pak­te ver­se peter­se­lie of ver­se koriander

*Let op: Kies peter­se­lie of Kori­an­der (niet alle­bei tege­li­jk) om een pure peter­se­lie of een pure kori­an­dershot te maken.

(1 Ame­ri­kaan­se beker bevat ca. 250 ml)

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands