Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Hersendetox-tonic

Fer­men­ter­en­de ammo­ni­ak­gas­sen, die ont­s­ta­an door ver­rot­tingspro­ces­sen in de darm vero­or­za­akt door rot­ten­de eiwit­ten en vet­ten, kun­nen ook de her­senen berei­ken. Een ont­gif­ting­sa­an­be­ve­ling is deze tweed­e­li­ge Brain Detox Tonic, die gif­stof­fen uit het lichaam verwijdert. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Als het fer­men­te­ren van voed­sel in de darm­en dat zich op de wan­den van de darm­wand bevindt (bij­vo­or­beeld beder­fe­li­jke eiwit­ten en rot­ten­de vet­ten) leidt tot ammo­ni­ak­gas­sen, kun­nen deze ook de her­senen berei­ken. Daa­rom beve­elt onze favorie­te auteur dit tweed­e­li­ge toni­cum aan om de gas­sen te ver­wij­de­ren. Drink gedu­ren­de 15 minu­ten puur kokos­wa­ter vol­gens het basis­re­cept, waar­door de los­ge­ma­ak­te gif­stof­fen uit het lichaam wor­den gespoeld.

Voor­be­rei­ding:

Meng alle ingre­diën­ten behal­ve het extra kokoswater. 

Drink het extra kokos­wa­ter 15 minu­ten na het basis­re­cept om de gif­stof­fen weg te spoelen. 

Op goe­de gezondheid! 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands