Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Juliana Retuga 1

Juliana Retuga

Mijn naam is Julia­na, ik woon met mijn klei­ne gezin in het Vorsten­dom Liech­ten­stein. Ik kom oor­spr­on­ke­li­jk uit Por­tu­gal, ik hou van lezen, ik breng veel tijd door in de natuur en in mijn tuin. Mijn fami­lie leeft vega­nis­tisch en vol­gens Antho­ny Wil­liam voelen we ons er erg op ons gemak bij. Ik heb mijn roe­ping gevon­den in mijn ber­oep als holis­tisch the­ra­peut en heb het ver­mo­gen mij in te leven in ande­ren. Daa­rom bege­leid ik men­sen die bes­lo­ten heb­ben een gezond en ver­vul­lend leven te wil­len leiden. 

nl_NLNeder­lands