Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Migraine-sap

Dit sap kan vol­gens de aan­be­ve­lin­gen van Antho­ny Wil­liam ver­licht­ing bren­gen bij migrai­ne. Het bestaat uit sel­de­rij, peer, gem­ber en ruco­la en kan regel­ma­tig gedr­on­ken wor­den als pre­ven­tie­ve maat­re­gel of als er een migrai­ne­a­an­val dreigt. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

  • 1 bos­je bleekselderij
  • 1 peer
  • 2,5–5 cm gember
  • 100–150 g rucola 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten uit en zeef ze. 

Het sap kan pre­ven­tief ’s och­tends op een lege maag regel­ma­tig wor­den gedr­on­ken (bij­vo­or­beeld 20–30 minu­ten na het sel­de­rie­sap) of wan­neer een migrai­ne­a­an­val op het punt staat te gebeuren. 

Op goe­de gezondheid! 

Bron: Medi­cal Medi­um, uit een oude nieuwsbrief

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud