Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Scheidingsstabilisator

Zit jij momen­teel in een moei­li­jke fase in je rela­tie? Of heb je het gev­oel dat er geen oplos­sing bestaat voor onop­ge­los­te pro­ble­men bij fami­lie of vri­en­den? Pro­be­er dan de Brain Shot scheidingsstabilisator. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Pro­be­er de Brain Shot-schei­dings­sta­bi­li­sa­tor als:

 • Je maakt een soort onrust in je rela­tie door, onge­acht of er spra­ke is van een daad­wer­ke­li­jke breuk of ontb­in­ding van de relatie 
 • Je hebt ruzie, ruzie of menings­ver­schil­len in elk type relatie
 • Je hebt het gev­oel dat er geen oplos­sing is voor een situa­tie of dat er onop­ge­los­te pro­ble­men zijn met vri­en­den of familie 
 • Je bevindt je in een voort­du­ren­de vicieu­ze cir­kel van schei­ding en verzoening
 • Er zijn diep­ge­wor­tel­de of groei­en­de wrok bin­nen een relatie
 • Je bevindt je in een ein­de­lo­ze cyclus van ruzi­es met een partner

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

 • 1/2 kop­je ver­se of ont­doo­ide bevro­ren aardbeien 
 • 1/2 tomaat of 1/4 kop kerstomaatjes 
 • 1/4 citro­en, geschild 
 • 1/2 kop stevig ver­pak­te ver­se peterselie 
 • 1/2 kop dicht opeen­ge­pak­te, grof ges­ne­den sla, zoals sla
 • 1/2 sten­gel bleekselderij

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands