Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Stabilisator voor het spreken van de waarheid

Wil je meer in cont­act komen met je eigen waar­heid? Of ben je bang om ergens de waar­heid over te weten? Ook als je je onder­drukt en niet geho­ord voelt, is deze waar­heids­spre­ken­de sta­bi­li­sa­tor Brain Shot een goe­de keuze. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze Brain Shot biedt onder­ste­u­ning op drie belan­gri­jke gebie­den van de waarheid:

1: Kom in cont­act met uw eigen waar­he­den en com­mu­nice­er ze. Bij­vo­or­beeld wanneer:

 • Je voelt je onderdrukt 
 • Je wordt niet gehoord 
 • Je wordt niet serieus genomen 
 • Je bent bang om iets te zeggen 
 • Je hebt het gev­oel dat iets wat je doet niet authen­tiek is voor wie je bent

2: Ont­vang de waar­heid. Bij­vo­or­beeld wanneer:

 • Je bent bang om ergens de waar­heid over te ontdekken 
 • Je wilt de waar­heid over iets weten 
 • Je hebt de waar­heid ont­van­gen en vindt het moei­li­jk om die te accepteren

3: Maak ken­nis met ver­bor­gen waar­he­den. Bij­vo­or­beeld wanneer:

 • Je wilt je begrip en ken­nis ver­gro­ten van wat er in de wereld om je heen gebeurt 
 • Je wilt tus­sen de regels door leren lezen en zien wat ande­ren niet zien 
 • Je bent op zoek naar ver­bor­gen waarheden

Ingre­diën­ten voor 1–2 shots: 

 • 2,5 cm ver­se gember 
 • 5 cm ver­se kurkuma
 • 1 klein teent­je knoflook 
 • 1/2 kop­je stevig ver­pak­te ver­se basilicum 
 • 1/2 kop­je stevig ver­pak­te rucola 
 • 1 kop grof ges­ne­den sla, zoals gro­en blad of boter­blad, stevig verpakt 
 • 1 sinaas­ap­pel, geschild

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands