Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Spreek uw waarheidsstabilisator

Wil je meer in cont­act komen met je eigen waar­heid? Of ben je bang om ergens de waar­heid over te weten? Zelfs als je je onder­drukt voelt en niet geho­ord wordt, is deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot een goe­de keuze. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Stabilisator voor het spreken van de waarheid

Deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot biedt onder­ste­u­ning op drie belan­gri­jke gebie­den van de waarheid:

1: Kom in cont­act met uw eigen waar­he­den en com­mu­nice­er ze. Bij­vo­or­beeld wanneer:

 • Je voelt je onderdrukt 
 • Je wordt niet gehoord 
 • Je wordt niet serieus genomen 
 • Je bent bang om iets te zeggen 
 • Je hebt het gev­oel dat iets wat je doet niet authen­tiek is voor wie je bent

2: Ont­vang de waar­heid. Bij­vo­or­beeld wanneer:

 • Je bent bang om ergens de waar­heid over te ontdekken 
 • Je wilt de waar­heid over iets weten 
 • Je hebt de waar­heid ont­van­gen en vindt het moei­li­jk om die te accepteren

3: Maak ken­nis met ver­bor­gen waar­he­den. Bij­vo­or­beeld wanneer:

 • Je wilt je begrip en ken­nis ver­gro­ten van wat er in de wereld om je heen gebeurt 
 • Je wilt tus­sen de regels door leren lezen en zien wat ande­ren niet zien 
 • Je bent op zoek naar ver­bor­gen waarheden

Ingre­diën­ten voor 1–2 Spreek je waarheid-shots: 

 • 2,5 cm ver­se gember 
 • 5 cm ver­se kurkuma
 • 1 klein teent­je knoflook 
 • 1/2 kop­je stevig ver­pak­te ver­se basilicum 
 • 1/2 kop­je stevig ver­pak­te rucola 
 • 1 kop grof ges­ne­den sla, zoals gro­en blad of boter­blad, stevig verpakt 
 • 1 sinaas­ap­pel, geschild

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

Bron: Medisch medi­um

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud