Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Verraad en vertrouwensbreuk stabilisator

Wors­telt u met ver­raad en geschon­den vertrou­wen? Heb je het moei­li­jk omdat je denkt dat je lichaam of iemand anders je in de steek heeft gela­ten? Vindt u het ver­ve­lend dat u niet serieus wordt geno­men? Dan biedt deze ver­raad en vertrou­wen­s­b­reuk sta­bi­li­sa­tor Brain Shot je snel­le verlichting. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Dit Her­sen­schot from biedt onder­ste­u­ning als:

  • je hebt het gev­oel dat er met je gespeeld wordt of dat je niet serieus geno­men wordt
  • Er is je ver­teld dat je lichaam je heeft verraden
  • je voelt je ver­raden, ver­la­ten, ver­waar­loosd, over het hoofd gezi­en, gebruikt of op wel­ke manier dan ook mishandeld
  • je bent gemanipuleerd
  • iemand of iets waar­op u vertrouwt, stelt u teleur of laat u in de steek
  • Je hebt het gev­oel dat je iemand om wie je geeft in de steek hebt gelaten
  • Je hebt je zin­nen op iets gezet en het komt niet uit

Ingre­diën­ten voor 1–2 hersenschoten

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten behal­ve de kaneel in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Strooi of roer tens­lot­te de kaneel erover. 

Giet in een glas en ser­ve­er. (Houd 15–30 minu­ten afstand van ande­re dran­ken of voed­sel voor en na het drin­ken van de Brain Shot.)

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands