Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Zenuwwisselaar

Heeft u last van het rus­te­loz­ebe­nen­syn­d­room? Heeft u last van wil­le­keu­ri­ge kram­pen, spiertrek­kin­gen of tics? Voelt u zich onze­ker of angst­ig? Pro­be­er dan eens deze zen­uws­lo­pen­de Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Pro­be­er deze brainshot: 

 • Als u zich beve­rig of angst­ig voelt
 • Als u wil­le­keu­ri­ge kram­pen, spiertrek­kin­gen, tics of bewegings­pi­jn door uw hele lichaam ervaart
 • Als u last heeft van een neu­ro­lo­gi­sche aan­val of episode
 • Om een ner­ve­us gev­oel over het hui­di­ge moment, de toeko­mst of een gebe­ur­te­nis in het ver­le­den te overwinnen
 • Om het rus­te­loz­ebe­nen­syn­d­room te kalmeren
 • Voor­dat u gaat vlie­gen of reizen

De Ner­ve Chan­ger is ook een uit­s­te­kend hulp­mid­del voor brui­l­of­ten en ande­re eve­ne­men­ten die voor u een gro­te bete­kenis hebben.

Ingre­diën­ten voor 1–2 shots: 

 • 1/4 limoen, geschild
 • 1/4 kop dicht opeen­ge­pak­te spinazie
 • 1/4 kop grof ges­ne­den boe­ren­kool, stevig verpakt
 • 1/4 kop grof ges­ne­den sla, b.v. B. gro­en blad of boter­blad, stevig verpakt
 • 1/4 kop stevig ver­pak­te ver­se koriander
 • 1/4 kop stevig ver­pak­te ver­se peterselie
 • 2 rau­we mid­del­gro­te spe­ren­a­s­per­ges (1/4 kop gehakt)
 • 1/2 stuk bleekselderij

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Geef voor en na dit eli­xer 15 tot 30 minu­ten de tijd om nog een maal­tijd of dran­k­je te nuttigen.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands