Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Zink schok

De zink­sch­ok­toe­pas­sing wordt aan­be­vo­len om het lichaam te versterken. 
Fles zink voor zinkschoktherapie op een houten bord

Zinkschoktoepassing voor volwassenen:

  • Geef als vol­was­se­ne elke 3 uur 2 pipet­ten van één hoog­waar­dig, vlo­ei­baar zink­sul­faat in je keel
  • Slik dat door Zink­sul­faat vlo­ei­s­tof pas na een minuut
  • Als u gro­te hoe­ve­el­he­den zink kunt ver­dra­gen en niet ziek wordt, kunt u dit 5–6 keer per dag herhalen
  • Na 2 dagen moet u terug­ke­ren naar uw oor­spr­on­ke­li­jke zinkdosering
  • Als u gevoelig bent voor zink, kunt u de hoe­ve­el­heid of fre­quen­tie van de inna­me dienovere­en­koms­tig aanpassen

Zinkschoktoepassing voor kinderen:

  • 1–2 jaar: 2 drup­pels (geen pipet­ten) in sap, water of recht­s­treeks in de mond elke 3 uur gedu­ren­de de dag 
  • 3–4 jaar: 3 drup­pels (geen pipet­ten) in sap, water of recht­s­treeks in de mond elke 3 uur gedu­ren­de de dag 
  • 5–8 jaar: 4 drup­pels (geen pipet­ten) in sap, water of recht­s­treeks in de mond elke 3 uur gedu­ren­de de dag 
  • 9–12 jaar: 10 drup­pels (geen pipet­ten) in sap, water of recht­s­treeks in de mond elke 3 uur gedu­ren­de de dag 
  • 13 jaar en ouder: 1 pipet­vul­ling recht­s­treeks in de mond, elke 4 uur gedu­ren­de de dag

Let op: De dose­ring­sa­an­be­ve­lin­gen zijn die van onze favorie­te auteur. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

Voor een nog effec­tie­ve­re onder­ste­u­ning tegen griep en verk­oud­heid kun je naast de zinkshock­toe­pas­sing ook gebruik maken van deze Toe­pas­sing van vit­ami­ne C‑shock wor­den toegepast.

Bron: Genees jezelf (pag. 593)

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands