Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Anja’s peperkoekkoekjes

Deze heer­li­jke koek­jes zijn een­vou­dig te maken en kun­nen naar har­ten­lust wor­den gegla­zu­urd en gede­co­re­erd. Genie­ten zon­der spijt, niet alleen tij­dens de advent. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

Gla­zuur: 

Voor­be­rei­ding: 

Maal de gierst (varia­bel met ande­re meel­so­or­ten, bij­vo­or­beeld qui­noa) en de glu­ten­vri­je haver­vl­ok­ken fijn. Nu wor­den eerst alle dro­ge ingre­diën­ten met elka­ar gemengd. Voeg ver­vol­gens de koko­so­lie, de citro­en en een deel van het water toe en kne­ed alles, voeg even­tueel nog een beet­je water toe.

Snijd het deeg in vie­ren en rol het uit op een met blo­em besto­ven werk­blad (ca. 5 mm dik) en snij het uit.

Bak in de voor­ver­warm­de oven op 180°C boven- en onder­warm­te gedu­ren­de ca. 15 minu­ten. Laat afkoelen op de bakplaat.

Voor het glazuur: 

Maal 2 eetle­pels kokos­bloe­sem­sui­ker (werkt heel goed in een kof­fie­mo­len) en meng de resul­ter­en­de poe­der­suiker met 1 thee­l­e­pel johan­nes­brood­bo­men en een paar drup­pels water tot een dik gla­zuur. Tens­lot­te met een kwast uit­s­me­ren en direct deco­re­ren met gema­len aman­delen, sesam- of kokosnootvlokken.

De hoe­ve­el­heid is goed voor onge­ve­er 40 koekjes.

Er is geen reden om tij­dens de kerst­pe­ri­ode heer­li­jke koek­jes te mis­sen. De van Anja Mar­nel­a­kis-Fried­lein ont­wor­pen peper­koek­koek­jes zijn een prachtig, mee­gaand alter­na­tief voor de gebrui­keli­jke kerst­koek­jes en niet min­der lek­ker. Je ver­mijdt veel noten ten guns­te van het ver­min­de­ren van vet. Je kunt hier smullen zon­der spijt.

Geniet van hen!

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands