Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Astrid Späth 1

Astrid Späth

consultant

Mijn naam is Astrid Späth, ik ben 56 jaar oud en woon met mijn gezin in Lohr am Main, Neder-Fran­ken. Ik ben een gepas­sio­neer­de bio­lo­gi­sche tui­nier en al vele jaren hech­ten we in ons gezin gro­te waar­de aan de meest natu­ur­li­jke voe­ding. Begin 2019 werd ik me bewust van Antho­ny Wil­liam en sinds­dien is ons leven enorm ver­an­derd. Mijn eer­de­re gezond­heids­pro­ble­men beho­ren tot het ver­le­den en mijn lichaam en zijn voe­dings­be­hoef­ten zijn ein­de­li­jk begri­j­pe­li­jk en vertrouwd voor mij. Vol­gens Antho­ny Wil­liam is het voor mij erg belan­gri­jk om mijn prak­ti­jker­va­ring door te geven aan iede­reen die nieuw is op het gebied van voeding. 

Aanbod

een afspraak maken

Wilt u advies, vul dan het cont­act­for­mu­lier in, vul de gewens­te datum en tijd in en stuur mij uw gewens­te afspraak. 

Prijs: 40 € / uur
nl_NLNeder­lands