Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Afkortingen en hun betekenis

Geen over­zicht meer in de jungle van afkort­in­gen? Hier vindt u de bete­kenis van de afkort­in­gen van veel­ge­bruik­te ter­men in en ron­dom selderiesapvoeding. 

Meest voorkomende afkortingen

Meer afkortingen

 • ALS – Amyo­tro­fi­sche Late­ra­le Sclerose
 • WEG – Antibiotica 
 • ALA – Alfaliponzuur
 • B.B – Bloedbeeld
 • CCC – Kri­tie­ke scho­ne koolhydraten
 • CVS – Chro­nisch vermoeidheidssyndroom
 • HHV – Men­se­li­jk herpesvirus
 • IBS – Prikkelbaredarmsyndroom
 • MSG – Mono­na­tri­um­glut­amaat = mononatriumglutamaat
 • NN-snacksBij­nier snacks
 • PMS – Pre­men­strueel syndroom
 • R.A – Reu­ma­toï­de artritis
 • SIBO – Kolo­ni­sa­tie van de dun­ne darm
 • SD – Schildklier
 • TK – Bevroren

Kent u nog andere relevante afkortingen?

Laat hie­ron­der gerust een reac­tie ach­ter, dan voe­gen we ze boven­a­an de lijst toe.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands