Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Slaapwandelaar

Heeft u veront­rus­ten­de dro­men die zeer stress­vol en zelfs eng zijn? Of wil je je dro­men gebrui­ken om je ziel en haar ver­le­den te begri­j­pen? De droom­wan­del­a­ar Brain Shot neemt je mee vooruit in dit gebied. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze opna­me kan op elk moment van de dag of avond wor­den gema­akt. Als je het vóór het dut­je of voor het sla­pen­ga­an wilt inne­men, kun je de shot ook eer­der op de dag kla­ar­ma­ken en in de koelk­ast bewa­ren tot­dat je hem nodig hebt.

Deze opna­me is geschikt als: 

 • Je wilt je dro­men gebrui­ken als toe­gangs­po­ort tot het begri­j­pen van je ziel en haar verleden
 • Je hebt moei­te met dro­men en wilt dromen
 • Je dro­men zijn veront­rus­tend, erg stress­vol of zelfs beangstigend
 • Je wilt de bete­kenis van je dro­men ont­ci­j­fe­ren en meer inzicht kri­j­gen in je dromen
 • Je wordt regel­ma­tig wak­ker door dromen 
 • Je bent bang om in slaap te vallen
 • Je pro­be­ert ande­ren te berei­ken via je dromen
 • Je pro­be­ert in de dro­men van ande­ren te komen
 • Je kri­jgt niet genoeg slaap. Deze opna­me kan je hel­pen je droompro­ces te gene­zen, ook al kri­jg je wei­nig slaap

Ingre­diën­ten voor 1–2 shots:

 • 1,3 cm frisser Gem­ber
 • ½ kop­je vers of ont­doo­id bevro­ren man­go
 • ½ kop­je ver­se of ont­doo­ide bevro­ren ker­sen, ontpit
 • ½ kop­je gehak­te rau­we courgette
 • ¼ kop­je los ver­pak­te ver­se peper­munt­bla­ad­jes (optio­neel)

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef.

Giet in een glas en ser­ve­er! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands