Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Fruitleer gemaakt van bessen

Fruit­leert­jes zijn een heer­li­jk, mak­ke­li­jk te maken tus­sen­doort­je voor onder­weg, in de auto, bij de pick­nick, op school en op het werk. Je kunt ze niet alleen van bes­sen maken, maar er zijn ook geen gren­zen aan je fan­ta­sie als het gaat om het gebruik van fruit. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

Voor­be­rei­ding:

1. Oven­me­tho­de:

Ver­warm de oven voor op 75°C. Pure­er de bes­sen, het citroen­sap en de ahorn­si­roop in een blen­der gedu­ren­de onge­ve­er 4 – 5 minu­ten tot een zeer glad­de mas­sa. (Als de bes­sen bevro­ren zijn, laat ze dan eerst ont­dooi­en om het men­gen te ver­ge­mak­ke­li­jken.) Bekleed 2 gro­te bak­pla­ten met bak­pa­pier en ver­deel het meng­sel er dun over. Bak 3–4 uur in de oven tot het meng­sel niet meer plak­ke­rig is. Laat het daar­na afkoelen en haal het voor­zich­tig van het bak­pa­pier. Rol het nu op tot een strak­ke rol en snijd het in klei­ne rolletjes. 

2e metho­de in de droogoven: 

Meng de ingre­diën­ten in een keu­ken­ma­chi­ne of blen­der tot een glad­de mas­sa. Ver­deel het meng­sel nu in dehy­drat­a­tie­bak­ken, zodat het onge­ve­er 3 mm dik is. Pla­ats de schel­pen in de dehy­dra­tor bij 36°C gedu­ren­de onge­ve­er 8 uur. Wan­neer het leer droog is maar enigs­zins plak­ke­rig aan­voelt, kan het ver­wij­derd wor­den. Oprol­len en in klei­ne rol­let­jes snijden. 

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands