Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Hoe kan water nieuw leven worden ingeblazen?

Er zijn 4 ver­schil­len­de manie­ren om water op een soe­pe­le manier te revitaliseren. 

1. Water kan direct worden gedronken 

2. Thee

Laat de thee na het schen­ken afkoelen tot onder de 42° C en revi­ta­li­se­er ver­vol­gens met citroen­sap of honing. Op deze manier bereid, telt het mee als onder­deel van de drink­hoe­ve­el­heid met gere­vi­ta­li­se­erd water.

3. Verrijking met natuurlijke producten

Voor deze pro­duc­tie moe­ten de vol­gen­de natu­ur­pro­duc­ten minim­aal 6 uur in water wor­den geweekt om het water te revitaliseren. 

  • Stuk­jes groen­te en fruit, b.v. Bij­vo­or­beeld appel­schi­jf­jes, komkommerschijfjes
  • zacht fruit
  • Krui­den

4. Zonnethee

Voor deze revi­ta­li­se­ring wor­den water en ver­se citroen­me­lis­se in een gla­zen kan geda­an en een paar uur direct in de zon opge­la­den. De zon ontt­rekt de gene­zen­de krach­ten van citroen­me­lis­se en maakt ze nog krachtiger.

Ver­se sap­pen tel­len mee voor de hoe­ve­el­heid gere­vi­ta­li­se­erd water

Het bevat ook vers gepers­te, pure fruit- en groen­te­s­ap­pen, b.v. B.

5. Licht water 

“Het ver­ri­jken van je drink­wa­ter met gene­zend licht heeft een zeer ver­lich­ten­de en onder­steu­nen­de werk­ing bij schild­kliera­an­doe­nin­gen. Schenk jezelf een glas water in en zet het voor je neer. Hef nu een vuist boven je hoofd om te visua­li­se­ren dat het zich vult met licht. Open je hand over het glas in de richt­ing van het water en zeg ‘Licht’, ter­wi­jl je je voor­s­telt dat het licht in het water stroomt. Verz­amel weer licht met je vuist en laat het los in het water ter­wi­jl je ‘licht’ zegt. Het geheel kan het bes­te zeven keer wor­den geda­an. De enge­len om je heen weten wat je doet en onder­steu­nen de ‘bloot­stel­ling’ van het water.”

Bij elk vol­gend gebruik levert het licht gene­zen­de ener­gie aan het water, waar­door de struc­tuur ervan ver­an­dert, zodat het een god­de­li­jk trans­for­ma­tie-eli­xer wordt. Voor de schild­klier: gor­ge­len met het water voor­dat u het doors­likt. Stel je visueel het licht voor van het water dat in de schild­klier stroomt, waar­door Epstein-Barr-virus­sen wor­den gedood die de schild­klier aan­val­len en weef­s­el­scha­de wordt hersteld. […]

Dit water, of je het nu zelf met licht hebt door­drenkt of van iemand anders hebt gek­re­gen, is als een lief­de­vol bescher­mend omhul­sel voor je schild­klier. Het licht sti­mu­leert ook het immu­un­sys­teem van de schild­klier zelf, name­li­jk de spe­cia­le lym­fo­cy­ten, en werkt als een soort bat­te­ri­jla­der voor de klier.”

Citaat van Genees uw schild­klier Pagi­na 264

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands