Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Tijm thee shock

De tijm­t­hee-shock-toe­pas­sing wordt aan­be­vo­len om het lichaam te versterken. 
Potje tijm thee shock applicatie

Instructies voor het aanbrengen van tijmtheeshock 

 • Er zijn er 12 per 250 ml heet water ver­se tak­jes tijm. (Als je alleen gedr­oog­de tijm ter beschik­king hebt, gebruik dan 2 eetle­pels gedr­oogd kruid per 250 ml heet water). Laat de thee minim­aal 15 minu­ten trek­ken. Ver­wij­der de tak­jes tijm of zeef ze, vooral als je gedr­oog­de tijm hebt gebruikt.
 • Drink elke drie uur dat je wak­ker bent 1 kop­je van deze ster­ke tijmthee.
 • Deze toe­pas­sing kan gedu­ren­de drie tot vijf dagen wor­den uit­ge­voerd, waar­na wordt over­ge­scha­keld naar de dose­ring in een indi­vi­du­ele supplementenlijst.
 • U bent van har­te wel­kom om nog een ron­de te star­ten nadat u een week pau­ze heeft gehad van de tijmthee-shocktoepassing. 
 • Als je gevoelig bent, kun je tijm­t­hee maken met min­der tijm. 
 • Je kunt je tijm­t­hee naar wens zoe­ten met het sap van een hal­ve citro­en en/of 1 thee­l­e­pel rau­we honing per kop­je thee.
 • Als je wilt, kun je ook de hele dage­li­jk­se hoe­ve­el­heid tijm­t­hee in één keer zet­ten door de hoe­ve­el­heid dienovere­en­koms­tig te ver­me­nig­vul­di­gen. De thee hoeft niet warm of warm gedr­on­ken te wor­den, maar kan net zo goed koel of lauw gedr­on­ken worden. 

Voor Kin­de­ren De tijm­t­hee wordt op dez­elf­de manier gezet als hier­bo­ven en de hoe­ve­el­he­den zijn als volgt: 

 • Leef­tijd 1 tot 2 jaar: 30 ml kou­de of war­me (niet hete) thee elke drie uur dat u wak­ker bent
 • 3 tot 4 jaar: 60 ml koele of war­me (niet hete) thee elke drie uur dat u wak­ker bent
 • 5 tot 8 jaar: 90 ml koele of war­me (niet hete) thee elke drie uur dat u wak­ker bent
 • 9 tot 12 jaar: 120 ml koele of war­me (niet hete) thee elke drie uur dat u wak­ker bent
 • 13 jaar en ouder: 180 ml kou­de, war­me of hete thee elke drie uur dat je wak­ker bent

Let op: De dose­ring­sa­an­be­ve­lin­gen zijn die van onze favorie­te auteur. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands