Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Obsessieve gedachtenwisselaar

Heeft u last van een obses­sief-com­pul­sie­ve sto­or­nis? Zijn er terug­ker­en­de gedach­ten die u kwel­len? Pro­be­er je repe­ti­tie­ve, pijn­li­jke denk­pa­tro­nen te doorbre­ken? Pro­be­er dan deze obses­sie­wis­sel­a­ar Brain Shot en vind verlichting! 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Pro­be­er deze opna­me als:

  • je pro­be­ert repe­ti­tie­ve, pijn­li­jke denk­pa­tro­nen te doorbre­ken die het gevolg zijn van een moei­li­jke situa­tie of noodsituatie
  • u lijdt aan een chro­ni­sche obses­sief-com­pul­sie­ve sto­or­nis of ervaart een terug­val of ver­er­ge­ring van obses­sief-com­pul­sie­ve sym­pto­men; deze her­se­nop­na­me omvat alle vor­men en soor­ten OCD
  • een lied­je dat je niet meer wilt horen bli­jft in je hoofd spelen
  • Her­haal­de gedach­ten die je zor­gen baren, speel je steeds opnieuw af
  • Her­haal­de gedach­ten zor­gen ervo­or dat je repe­ti­tie­ve han­de­lin­gen uitvoert
  • u hoort stem­men in uw hoofd of ervaart gedach­ten die veront­rus­tend, onpro­duc­tief en/of zeer twi­j­felach­tig zijn, en kan u ver­tel­len din­gen te doen die niet goed of ver­stan­dig zijn
  • Een her­in­ne­ring aan een erva­ring uit het ver­le­den bli­jft in je hoofd opdui­ken en het helpt niet om era­an te blij­ven denken

Ingre­diën­ten voor 1–2 shots: 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en ser­ve­er. (Houd 15–30 minu­ten afstand van ande­re dran­ken of voed­sel voor en na het drin­ken van de Brain Shot.)

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands