Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Obsessieve gedachteverschuiver

Heeft u last van OCS? Zijn er terug­ker­en­de gedach­ten die u kwel­len? Pro­be­er je repe­ti­tie­ve, pijn­li­jke denk­pa­tro­nen te doorbre­ken? Pro­be­er dan deze Medi­cal Medi­um Brain Shot en vind verlichting! 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Obsessieve gedachtenwisselaar

Pro­be­er deze opna­me als:

  • je pro­be­ert repe­ti­tie­ve, pijn­li­jke denk­pa­tro­nen te doorbre­ken die het gevolg zijn van een moei­li­jke situa­tie of noodsituatie
  • u lijdt aan een chro­ni­sche obses­sief-com­pul­sie­ve sto­or­nis of ervaart een terug­val of ver­er­ge­ring van obses­sief-com­pul­sie­ve sym­pto­men; deze her­se­nop­na­me omvat alle vor­men en soor­ten OCD
  • een lied­je dat je niet meer wilt horen bli­jft in je hoofd spelen
  • Her­haal­de gedach­ten die je zor­gen baren, speel je steeds opnieuw af
  • Her­haal­de gedach­ten zor­gen ervo­or dat je repe­ti­tie­ve han­de­lin­gen uitvoert
  • u hoort stem­men in uw hoofd of ervaart gedach­ten die veront­rus­tend, onpro­duc­tief en/of zeer twi­j­felach­tig zijn, en kan u ver­tel­len din­gen te doen die niet goed of ver­stan­dig zijn
  • Een her­in­ne­ring aan een erva­ring uit het ver­le­den bli­jft in je hoofd opdui­ken en het helpt niet om era­an te blij­ven denken

Ingre­diën­ten voor 1–2 shots: 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en ser­ve­er. (Houd 15–30 minu­ten afstand van ande­re dran­ken of voed­sel voor en na het drin­ken van de Brain Shot.)

Bron: Medisch medi­um

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud