Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Zwarte bonen chili

Een stevi­ge, zeer vul­len­de zwar­te bonen­chi­li, die ook in dub­be­le hoe­ve­el­he­den bereid kan wor­den omdat hij de vol­gen­de dag mins­tens zo lek­ker sma­akt. Je kunt hem mak­ke­li­jk als vet­vri­je ver­sie eten door de avo­ca­do weg te laten. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 4–6 por­ties zwar­te bonenchili: 

Voor­be­rei­ding:

Als u gedr­oog­de bonen gebruikt, laat ze dan een nacht weken. De vol­gen­de och­tend afs­poelen en in een pan met vers water aan de kook bren­gen. Zodra het water kookt, zet je de tem­pe­ra­tuur iets lager, maar ze moe­ten nog steeds koken. Laat de bonen onge­ve­er 2 uur zacht­jes koken, laat ze uit­lek­ken en zet ze even opzij.

Als je voor deze chi­li ver­se toma­ten gebruikt, moe­ten de toma­ten eerst wor­den geschild. Dit werkt heel goed als de toma­ten in een pan met kokend water wor­den gepla­atst en daar 2 minu­ten wor­den bewaard. Daar­na kort in ijs­wa­ter leg­gen en even later afgie­ten. De huid kan nu gemak­ke­li­jk wor­den ver­wij­derd. Haal de toma­ten­schil­len eraf, snijd de toma­ten door­midden en ver­wij­der het klok­huis. Doe de in blok­jes ges­ne­den toma­ten in een pan en breng aan de kook. Zet nu het vuur lager, maar laat ze al roe­rend 10 minu­ten koken tot ze zacht zijn. Aan de kant zetten.

Fruit de uien in een gro­te pan op mid­del­hoog vuur gedu­ren­de onge­ve­er 4–5 minu­ten tot ze gla­zig zijn. Voeg indi­en nodig een beet­je water toe om aan­bran­den te voor­ko­men. Voeg nu de kno­flook en de pom­poen toe en bak bei­de al roe­rend. Roos­ter 8–10 minu­ten tot de pom­poen zacht beg­int te worden. 

Voeg ver­vol­gens chi­li­poe­der, gedr­oog­de ore­ga­no, gema­len komi­jn, gema­len kori­an­der, gerook­te papri­ka en cayenne­pe­per toe (indi­en gebruikt). Roer tot de krui­den geu­rig zijn, onge­ve­er 1–2 minuten.

Voeg tens­lot­te bonen, toma­ten­blok­jes, toma­ten­pu­ree en water toe aan de chi­li. Kook, af en toe roe­rend, tot de pom­poen helem­aal zacht is, onge­ve­er 30–35 minu­ten. Voeg indi­en nodig nog wat water toe tot de gewens­te con­sis­ten­tie is bereikt. Breng op smaak met zout.

Gar­neer voor het ser­ve­ren met ver­se kori­an­der, len­te-uit­jes, avo­ca­do­schi­jf­jes en een part­je limoen.

Op zich­zelf sma­akt het heer­li­jk, maar je kunt het ook eten met gierst, qui­noa, zil­ver­vlies­rijst of aardappeltortilla’s.

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands