Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Gierstballetjes met worteltjes in dille-mosterdsaus

Een iets com­ple­xer recept dat bereid kan wor­den in de hete­lucht­fri­teu­se of in de pan. Gierst is het gra­an dat als eers­te wordt aan­be­vo­len in een graandieet. 

Ingre­diën­ten voor 6 porties: 

Gierst­bal­let­jes:

Dil­le-mos­ter­ds­aus:

  • 250 ml amandelmelk
  • 200 ml cashewmelk
  • 1 bos­je ver­se dilletips
  • 2 eetle­pels con­for­me­le mosterd
  • 1 eetl ahorn­si­roop
  • ¼ thee­l­e­pel zeezout
  • 1 eetl Pijl­wor­tel­meel
  • 1–2 thee­l­e­pel citroensap

Con­for­me mosterd:

Voor­be­rei­ding:

Ter voor­be­rei­ding moet je de dag ervo­or begin­nen met het maken van de soe­pe­le mos­terd. Om dit te doen, pla­atst u de mos­terd­za­ad­jes in een plat­te vorm in het citroen­sap tot­dat ze vol­le­dig bedekt zijn met vlo­ei­s­tof. Na een paar uur heb­ben de kor­rels het sap opge­no­men en komt de bovens­te laag bloot te lig­gen. Voeg ver­vol­gens vol­doende water toe tot­dat alles weer onder het vocht staat. Laat het een nacht trekken.

Doe de vol­gen­de dag het meng­sel en de vlo­ei­s­tof in een blen­der, voeg de grof ges­ne­den peter­se­lie­b­la­ad­jes, zeezout en ahorn­si­roop toe en pure­er krach­tig tot alle ingre­diën­ten gemengd zijn tot een romi­ge mas­sa. Breng opnieuw op smaak en giet het in pot­ten met schroef­dop. Zet deze ver­vol­gens in de koelkast.

Was de gou­den gierst grondig in een zeef onder koud stromend water. Zeef de groen­te­bouil­lon en breng deze met de gierst aan de kook. Laat het onge­ve­er 15 – 20 minu­ten trek­ken met dek­sel (afhan­ke­li­jk van de ins­truc­ties op de ver­pak­king) en laat het daar­na afkoelen zon­der dek­sel.
Rasp de geschil­de wortels fijn met een rasp, was en droog de spi­na­zie­b­la­ad­jes en snijd de ui fijn.
Fruit in een gecoa­te pan zon­der vet de uien­blok­jes tot ze gla­zig zijn en voeg de spi­na­zie­b­la­ad­jes toe tot ze inz­ak­ken. Haal ver­vol­gens van het vuur. De afge­koel­de gierst samen met de uien en de
Doe de spi­na­zie in een gro­te kom. Voeg de gerasp­te wortels, haver­vl­ok­ken en alle krui­den inclu­sief het zout toe en breng op smaak met gema­len peper.

Vorm onge­ve­er 12 bal­let­jes van het meng­sel en bak ze met 6 tege­li­jk in een hete­lucht­fri­teu­se op 180 gra­den in onge­ve­er 15 – 20 minu­ten goud­b­ru­in, tot ze lek­ker kro­kant zijn. Draai ze af en toe voor­zich­tig om, zodat ze niet aan de roos­ter­bo­dem van de fri­tu­ur­mand blij­ven plak­ken. Opmer­king: Als u van iets har­ti­ger houdt en geen waar­de hecht aan vet­ar­me gerech­ten, kunt u het meng­sel ook tot pas­tei­t­jes vor­men en deze in hete koko­so­lie bak­ken.
Schil de baby­wor­teltjes en bak ze in een pan tot ze de gewens­te brui­ning heb­ben. Breng op smaak met een beet­je zout en gema­len peper en laat het op laag vuur koken.

Meng en ver­warm intus­sen voor de saus 200 ml aman­del­melk en cas­hew­melk. Roer het zout en de mos­terd erdoor en breng al roe­rend aan de kook. Meng de res­teren­de 50 ml aman­del­melk met het arrow­root­meel en voeg toe aan de saus om in te dik­ken tot de gewens­te bin­ding is bereikt. Gebruik indi­en nodig niet alles en ga voor­zich­tig te werk en gebruik min­der omdat dit kan aanslepen.

Voeg nu de gehak­te dil­le­p­unt­jes toe, evenals de ahorn­si­roop en het citroen­sap en breng de saus opnieuw op smaak.

Ser­ve­er alles samen warm in een diep bord.

Eet sma­ke­li­jk!

Er zijn nog meer van zul­ke fan­tas­ti­sche recep­ten bin­nen De kook­boe­ken van Gün­ther Karl vinden:

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Günther Karl
Gun­ther Karl 
Gün­ther Karl werd vele jaren gele­den bewust van onze favorie­te auteur. Al na een paar weken was zijn lie­ve vrouw Ste­fa­nie ook over­tu­igd van het die­et, zodat ze nu samen de weg van een volg­zaam die­et kun­nen vol­gen. Gün­ther Karl gaat altijd graag de uit­da­ging aan om gezon­de en sma­ke­li­jke gerech­ten te creëren. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands