Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Hollandse appeltaart

Sap­pig, zoet en vul­lend, deze appel­ta­art is een feest voor de zin­tu­igen. De heer­li­jke crum­bles vor­men een per­fec­te aan­vul­ling op de frui­ti­ge appelvulling. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingrediënten

Vlo­er:

Hagels­lag:

Appel­vul­ling:

voorbereiding

Meng voor de basis het lijn­zaad­meel, de appel­moes, de kokos­bloe­sem­sui­ker en de koko­so­lie in een kom. Klop gelijkmatig.

Roer in een ande­re kom haver­meel, rijst­meel en tapio­ca­meel door elka­ar. Voeg nu de nat­te ingre­diën­ten toe aan de dro­ge en roer tot je een uni­form, zacht deeg kri­jgt. Bewaar in de koelk­ast gedu­ren­de 30 minuten.

Ver­warm de oven nu voor op 180 °C boven-/on­der­warm­te.

Leg het deeg in een met bak­pa­pier bekle­de spring­vorm en til de rand op. (Even­tueel vóór het neer­l­eg­gen met een deegrol­ler tus­sen 2 stuk­ken bak­pa­pier uit­rol­len). Prik het deeg een paar keer in met een vork en bewaar het in de koelk­ast tot het nodig is.

Om de streu­sel te maken, meng je het haver­meel en het brui­ne rijst­meel in een klei­ne kom. Voeg ver­vol­gens ahorn­si­roop en koko­so­lie toe. Meng tot er een kru­i­me­lig meng­sel ont­staat. Aan de kant zetten.

Meng voor de vul­ling appel­schi­jf­jes, kokos­bloe­sem­sui­ker, aard­ap­pel­zet­meel, kaneel en citroen­sap in een zeer gro­te kom. Roer tot­dat de appel­rin­gen geli­jk­ma­tig zijn bestrooid.

Ver­deel tens­lot­te de vul­ling over de bodem en bestri­jk met de hagels­lag. Bak 30 minu­ten in de oven tot de streu­sel bru­in is. Bedek ver­vol­gens met bak­pa­pier en bak nog eens 20–30 minu­ten tot de appels zacht zijn.

Eet sma­ke­li­jk!

Bron: Medisch medi­um

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud