Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Hollandse appeltaart

Sap­pig, zoet en vul­lend, deze appel­ta­art is een feest voor de zin­tu­igen. De heer­li­jke crum­bles vor­men een per­fec­te aan­vul­ling op de frui­ti­ge appelvulling. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingrediënten

Vlo­er:

Hagels­lag:

Appel­vul­ling:

voorbereiding

Meng voor de basis het lijn­zaad­meel, de appel­moes, de kokos­bloe­sem­sui­ker en de koko­so­lie in een kom. Klop gelijkmatig.

Roer in een ande­re kom haver­meel, rijst­meel en tapio­ca­meel door elka­ar. Voeg nu de nat­te ingre­diën­ten toe aan de dro­ge en roer tot je een uni­form, zacht deeg kri­jgt. Bewaar in de koelk­ast gedu­ren­de 30 minuten.

Ver­warm de oven nu voor op 180 °C boven-/on­der­warm­te.

Leg het deeg in een met bak­pa­pier bekle­de spring­vorm en til de rand op. (Even­tueel vóór het neer­l­eg­gen met een deegrol­ler tus­sen 2 stuk­ken bak­pa­pier uit­rol­len). Prik het deeg een paar keer in met een vork en bewaar het in de koelk­ast tot het nodig is.

Om de streu­sel te maken, meng je het haver­meel en het brui­ne rijst­meel in een klei­ne kom. Voeg ver­vol­gens ahorn­si­roop en koko­so­lie toe. Meng tot er een kru­i­me­lig meng­sel ont­staat. Aan de kant zetten.

Meng voor de vul­ling appel­schi­jf­jes, kokos­bloe­sem­sui­ker, aard­ap­pel­zet­meel, kaneel en citroen­sap in een zeer gro­te kom. Roer tot­dat de appel­rin­gen geli­jk­ma­tig zijn bestrooid.

Ver­deel tens­lot­te de vul­ling over de bodem en bestri­jk met de hagels­lag. Bak 30 minu­ten in de oven tot de streu­sel bru­in is. Bedek ver­vol­gens met bak­pa­pier en bak nog eens 20–30 minu­ten tot de appels zacht zijn.

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands