Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Mango-ananas-gember smoothie

Deze smoothie is een vit­ami­nebom, heer­li­jke ver­fris­sing en geeft je vita­li­te­it! Mango’s zijn guns­tig voor de lever en opti­ma­li­se­ren de pro­duc­tie van gal. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ana­nas is het idea­le rei­ni­gings- en ont­vet­tings­mid­del in de lever en gem­ber maakt de vet­cel­len daa­r­in los. Een smoothie als een font­ein van de jeugd!

Ingre­diën­ten:

  • 1 klei­ne mango
  • 1/2 ana­nas
  • 1 klein stuk­je gember

Voor­be­rei­ding:

Het is belan­gri­jk om in dit recept rijp, vol­le­dig aro­ma­tisch fruit te gebrui­ken.
Eerst wor­den de man­go en ana­nas in klei­ne stuk­jes ges­ne­den. Schil de schil van het gem­ber­st­uk­je. Doe alle ingre­diën­ten in een blen­der. Voeg nu naar wens een ½ glas gekoeld water of kokos­wa­ter toe. Meng krachtig!

Gekoeld geser­ve­erd sma­akt het als een paradijsje!

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands