Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Verfrissende salade met mango en tomaat

Deze frui­ti­ge sala­de met toma­ten en man­go is een ver­fris­sen­de lek­ker­nij om mee te nemen. De dres­sing is een ver­fi­jn­de saus gema­akt van cas­hew­no­ten en para­no­ten. Ide­aal als sou­ve­nir voor feest­jes van vrienden. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

  • 1 gro­te ijs­bergs­la of bataviasla
  • 250 gram tomaten
  • 1 man­go

Ingre­diën­ten­dres­sing:

Voor­be­rei­ding:

Was de toma­ten en sla en snijd ze in hap­kla­re stuk­jes. Snijd de man­go in blok­jes. Bewaard in een goed afs­luit­ba­re gla­zen kom heb je een sala­de om mee te nemen, vers aan­ge­kleed met de dressing.

Voor de dres­sing doe je de para­no­ten en cas­hew­no­ten in één Blen­der met hoge pre­sta­ties. Als je mixer niet zove­el toe­ren draait, kun je de zaden beter een paar uur voo­r­af in water laten weken. Voeg nu het citroen­sap, de spe­ce­ri­jen en krui­den toe. Een beet­je water om mee te begin­nen maakt het men­gen mak­ke­li­jker. De hoe­ve­el­heid water (onge­ve­er ½ kop­je) moet gelei­de­li­jk wor­den toe­ge­voegd, zodat de con­sis­ten­tie pre­ci­es is wat u het lek­kerst vindt.

De dres­sing kan in een pot met schroef­dop in de koelk­ast gedu­ren­de 3 dagen wor­den bewaard. Zo maak je een iets gro­te­re por­tie kla­ar en heb je altijd heel snel een heer­li­jke maal­tijd klaar.

Eet sma­ke­li­jk!

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands